• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 138
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 407545

Kastamonu Eşrâfından Hacı Mustafa Ağa Bin Şaban Çelebi’nin Terekesi
(Tereke of Hacı Mustafa Agha Bin Saban Celebi from Kastamonu )

Yazar : Ömer DÖŞEMETAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 377-398


Özet
Tereke kayıtları ölen kişinin geride bıraktığı bütün menkul ve gayrimenkulleri içine alan belge türleridir. Bu belgeler sayesinde Osmanlı ailesinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Terekeler, kadılar tarafından tutulup şer’iyye siciline teferruatlı olarak not edilmektedir. İncelemeye konu olan Hacı Mustafa Ağa’nın terekesi de 35 numaralı Kastamonu şer’iyye siciline dört sayfa halinde kaydedilmiştir. Eldeki mallar gruplandırılarak tasnif edilmiş ve varislere ne şekilde taksim edildiği son kısımda verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tereke, Kastamonu, Şer’iyye Sicili, Hacı Mustafa Ağa

Abstract
Tereke records are all types of document that iclude all the securities and real estates left behind by the deceased. These documents provide information about the social, cultural and economic situation of the Ottoman family. The terekes are kept by the kadis and noted down in the Sharia Registry. Hacı Mustafa Ağa, who was the subject of the investigation, was recorded in Kastamonu sharia registry number 35 in four pages. The existing goods are grouped and classified and the way they are divided into varices is given in the last section.

Keywords
Tereke, Kastamonu, Sharia Registry, Hacı Mustafa Aga

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri