• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 94
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 506363

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yeterliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik
(A Scale Development Study to Determine the Assessment and Evaluation Proficiency of Turkish Language and Literature Teachers: Validity and Reliability )

Yazar : Bahadır GÜCÜYETER  - Ahmet KARADOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 667-681


Özet
Bu çalışmanın amacı Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterliklerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir yeterlik ölçeği geliştirmektir. Bu kapsamda ilgili alan yazın taraması yapılıp 84 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan taslak ölçek, 4 ölçme değerlendirme uzmanı ve 2 dil uzmanının görüşlerine sunulmuş, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 48 maddelik taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Taslak ölçek formu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Erzurum, Artvin, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Kars, Elazığ, Kütahya, Sivas, Trabzon, Samsun, Balıkesir, Van, Hatay, İstanbul, Afyon, Yalova, Kahramanmaraş, Gaziantep orta öğretim kurumlarında görev yapan 231 Türk dili ve edebiyatı öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek; 22 maddeden oluşan, %62.09 toplam varyansa sahip ve 3 faktör altında toplanan bir yapı göstermiştir. Faktör yük değerlerinin ise .337 ile .945 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin model uyumunun da iyi düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır ( X2/sd=2.1, RMSEA=.071, RMR= .034, SRMR= .054, NFI=.96, NNFI= .98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.96, GFI=.85). Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ölçme Değerlendirme Yeterlik Ölçeği”nin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yeterliklerini ölçmede güvenirliği ve geçerliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Türk dili ve edebiyatı eğitimi, ölçme ve değerlendirme, yeterlik ölçeği

Abstract
This study aims to develop a valid and reliable attitude scale to measure the attitudes of Turkish Language and Literature Teachers towards assessment and evaluation. In this context, the related literature was reviewed and an 84-item pool was created. The draft scale was reviewed by 4 assessment and evaluation experts and 2 language experts, and the 48-item draft scale form was created after the necessary corrections were made. The draft scale form was applied to 231 Turkish Language and Literature teachers working in secondary schools in Erzurum, Artvin, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Kars, Elazığ, Kütahya, Sivas, Trabzon, Samsun, Balıkesir, Van, Hatay, İstanbul, Afyon, Yalova, Kahramanmaraş and Gaziantep during the 2018-2019 school year. Exploratory and confirmatory factor analyses were performed to determine the factor structure of the scale. According to the exploratory factor analysis results, the scale demonstrated a structure that consisted of 22 items, had a total variance of 62.09% and concentrated under three factors. It was observed that the factor loadings ranged between .337 and .945. It was also concluded that the model fit of the scale was at satisfactory levels (X2/sd=2.1, RMSEA=.071, RMR= .034, SRMR= .054, NFI=.96, NNFI= .98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.96, GFI=.85). Based on the findings obtained in the study, it can be said that the "Assessment and Evaluation Attitude Scale for Turkish Language and Literature Teachers" is a valid and reliable tool to measure the assessment and evaluation attitudes of Turkish Language and Literature Teachers.

Keywords
Turkish Language and Literature Education, Assessment and Evaluation, Proficiency Scale

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri