• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 73
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 506371

Türkçe Öğretiminde Mizah: Ders Kitapları Örneği
(Humor in Turkish Teaching: Sample of Turkish Course Books )

Yazar : Dilek ÜNVEREN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 715-735


Özet
Bu çalışmanın amacı gelişim psikolojisinin önemli bir alanı olan mizah gelişiminin ne olduğunu, Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının bu gelişim alanını ne yönde ve ne kadar desteklediğini ortaya koymaktır. Nitel bir çalışma olarak desenlenen bu çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış, Millî Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitapları içerdikleri mizahi ögeler bakımından analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Veriler; nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkçe ders kitaplarında (5-8) mizah öğeleri ihtiva eden metinler bütün ünitelerde değil daha çok ‘Çocuk Dünyası’, ‘Millî Kültürümüz’, ‘Birey ve Toplum’ gibi temalarda yoğunlaşmıştır. Mizahi yapıları barındırması yönünden nicelik olarak dağılım her düzeydeki ders kitabında farklıdır. Kitaplarda yazılı ve görsel mizah ögeleri bir arada kullanılmış olsa dahi yazılı mizah ögeleri daha ağır basmaktadır. Görsel mizah ögelerinden en fazla malzeme karikatür ve resimler şeklinde görülmektedir. Yazılı mizah ögeleri anlatmaya dayalı, söylemelik, konuşmalık türler içerisinde yer almakta; atasözü, deyim, kinayeli ifadeler, zıtlıklar, abartmalar gibi öğelerle de kendini göstermektedir. Mizah unsurları Geleneksel Türk tiyatrosu içerinde Karagöz’de, diğer türler içerisinde ise fıkra, öykü gibi yapılarda bulunmaktadır

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretimi, mizah, ders kitapları

Abstract
The aim of this study is to reveal the development of humor in students which is an important area of developmental psychology, and how and in what direction the textbooks used in Turkish teaching support this development area. In this study, which was designed as a qualitative study, the data were collected by document analysis method, and 5, 6, 7 and 8th grade Turkish textbooks of the Ministry of National Education were analyzed and compared in terms of their humor elements. Data were analysed by content analysis methods. As a result, texts containing humor elements in Turkish textbooks (5-8) are not concentrated in all units but rather in themes such as ‘Children's World’, ‘National Culture’, ‘Individual and Society’. The distribution of quantity in terms of including humorous structures is different in textbooks at all levels. Even though written and visual humor elements were used in the books, written humor elements predominate. Most of the visual humor elements were presented as cartoons and pictures. Written elements of humor were manifested by such elements as proverbs, idioms, allusive expressions, contrasts, exaggerations. Humor elements were found in traditional Turkish theater in Karagöz, and in other genres, they were found in structures such as jokes and stories.

Keywords
Teaching Turkish, humor, textbooks

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri