• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 70
  Bugün Toplam : 19
  Genel Toplam : 506376

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
(An investigation on Graduate Research in Turkish Language and Literature Education )

Yazar : Fatih VEYİS    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 683-702


Özet
Bu çalışmanın amacı 2009-2019 yılları arasında, son on yılda Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların eğilimlerini, konu alanlarını, yöntemlerini, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını, veri analiz yöntemlerini ve örneklem özelliklerini incelemektir. İlgili alanyazın incelendiğinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesine dönük herhangi bir araştırmaya rastlanmıştır. Bu durumdan hareketle bu çalışmanın gelecekte yapılacak lisansüstü çalışmalara yol göstereceği ve kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Araştırmanın verilerini YÖK veri tabanında erişime açılmış 83 yüksek lisans tezi ve 19 doktora tezi oluşturmaktadır. Betimsel tarama modeli ile yürütülen bu çalışmada, doküman analizi ve içerik analizi yapılarak lisansüstü tezler incelenmiş, Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanındaki araştırma eğilimleri betimlenmiştir. Yapılan lisansüstü çalışmaların çoğunlukla doküman incelemesi ve betimsel tarama ile yürütüldüğü, küçük örneklem grupları ile çalışıldığı, verilerin toplanmasında dokümanların, anket ve ölçeklerin sırasıyla daha çok kullanıldığı, verilerin analizinde ise basit istatistiki testlerden faydalanıldığı görülmüştür. Tezlerin Türk dili ve edebiyatı eğitimi konu alanları ise edebî eserlerin edebiyat eğitimi ve öğretimi açısından incelenmesi, öğretim programlarının değerlendirilmesi, ders kitapları ve değerler eğitimi gibi konuların fazlaca ele alındığı yönünde olmuştur. Türk dili ve edebiyatı eğitimine dair diğer alt araştırma alanlarının ise ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk dili ve edebiyatı eğitimi, lisansüstü araştırma eğitimleri.

Abstract
The aim of this study is to examine the trends, subject areas, methods, data collection tools, data analysis methods and sample characteristics of graduate studies conducted in the field of Turkish language and literature education in the last decade between 2009-2019. When the related literature is examined, no research has been found regarding the examination of postgraduate studies in the field of Turkish language and literature education. Therefore, it is thought that this study will lead to future graduate studies and will be the source of this study. The data of the study consists of 83 master's theses and 19 doctoral theses which are accessible in the HEC database. In this study conducted with survey, document analysis and content analysis were conducted and postgraduate theses were examined and research trends in Turkish language and literature education were described. It was seen that the postgraduate studies were mostly carried out with document analysis and survey, working with small sample groups, documents, questionnaires and scales were used more in order to collect data, and simple statistical tests were used in data analysis. The subject areas of Turkish language and literature education of the theses have been in the direction of examining literary works in terms of literature education and teaching, evaluation of curriculum, textbooks and values education. It has been concluded that other sub-research areas related to Turkish language and literature education are neglected.

Keywords
Turkish language and literature education, graduate research education.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri