• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 89
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 506368

Haçlı Tarihi Yazımında Pierre L’ermite: Sıradan Bir Keşiş mi, Haçlı Seferinin Mimarı mı?
(Pierre L’ermite in The Historiography of The Crusades: An Ordinary Monk or Architect of The Crusade? )

Yazar : Serkan ÖZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 493-522


Özet
Birinci Haçlı Seferi’nin en ateşli vaizi olan Pierre L’ermite, Haçlı kronistlerinden Albertus ve onun eserini referans alan Willermus tarafından ilgi çekici rivayetlerle Haçlı seferinin mimarı olarak gösterilmiştir. Pierre’in Kudüs’e hac ziyaretinde bulunduğu, İsa’nın emriyle Kudüs patriğinden yardımlarını talep eden bir mektup alarak döndüğü ve nihayet Roma’da papa ile görüşerek onu Haçlı seferine teşvik ettiği mezkûr yazarlar tarafından çok canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Zaman içinde iyice zenginleştirilip süslenen bu kayıtlar, XIX. yy. boyunca telif edilen eserlerde de tam karşılığını bulmuş -istisnaları olmakla birlikte- uzunca bir süre Pierre L’Ermite’in Haçlı seferini organize ettiğine inanılmıştır. Ancak Papalığın uzun bir süreden beri fikri altyapısını hazırladığı Haçlı seferinin sıradan bir keşişe mal edilmesini anlamak mümkün değildir. Nitekim yapılan araştırmalar, etkili bir vaiz olan Pierre’in Papalığın bir politikası olan Haçlı seferinde yalnızca Haçlı ordularının öncülerine komuta eden başarısız bir lider olduğunu ortaya koymuştur. Bu makalede, Albertus ve Willermus’un kayıtları dönemin kaynakları ile karşılaştırılmış ve modern yazım da incelenerek Pierre L’Ermite’in Haçlı seferindeki konumu tespit etmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Birinci Haçlı Seferi, Pierre L’Ermite, Albertus, Willermus

Abstract
Pierre L’ermite, the most enthusiastic preacher of the First Crusade, was shown as the architect of the Crusade with interesting narrations by Albertus, one of the crusade chronist and Willermus, who took his work as reference, Pierre's pilgrimage to Jerusalem, that he returned receiving a letter asking for help from the Patriarch of Jerusalem by Jesus’ order, and that finally he encouraged the Pope for the Crusade by meeting with him in Rome were depicted vividly by the aforementioned authors. These records, enriched and adorned over time, corresponded exactly in the Works written through the 19th century, and Pierre L’Ermite has long been believed to have organized the Crusade despite some exceptions.Yet, it is not possible to understand that the Crusade which the Papacy prepared its intellectual infrastructure for a long time is attributed to an ordinary monk. Indeed, the studies have shown that Pierre, an influential preacher, was an unsuccessful leader in the Crusades, commanding only the pioneers of the Crusade armies. In this article, the records of Albertus and Willermus have been compared with the sources of the period and the role of Pierre L’Ermite in the Crusade has been attempted to be determined examining modern works as well.

Keywords
The First Crusade, Pierre L’Ermite, Albertus, Willermus,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri