• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 93
  Bugün Toplam : 8
  Genel Toplam : 506365

Beşbeşelik/Peş Peşelik (Beşbeşe Romanı Üzerine Bir İnceleme)
(Beşbeşelik/Peş Peşelik (A Research On Beşbeşe Novel) )

Yazar : Ahmet KARAKUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 329-352


Özet
Türk edebiyatı içinde dikkat çekici bir eser olan “Beşbeşe”; Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker ve Pınar Kür tarafından peş peşe yazılmış bir romandır. Beşbeşe’nin ilk yazarı Murathan Mungan, eserin polisiye tarzda olmasını ve başkarakter Zehra’nın annesinin ölümü sonucunda yaşadığı travmanın ileriki yaşlarında da devam etmesini şekillendirmiştir. Ayrıca Mungan romanda seksek oyununu da ön plana çıkarmış ve bu oyun rakamlarla gösterilmiştir. İkinci yazar Faruk Ulay’ın bölümünde ise dikkat çeken husus, ayrıntının çok fazla oluşudur. Üçüncü yazar Elif Şafak tasavvufa bölümünde yer vermiş ve bazı kısımlarda kafiyeli bir yazım uygulamıştır. Bu bölümde kediler de dikkat çekmektedir. Dördüncü yazar Celil Oker’in bölümünde Rıdvan ile Zehra’nın kurguladığı bir roman verilmekte, beşinci bölümde Pınar Kür’ün son yazar olmasından dolayı roman artık çözüme ulaşmaktadır. Fakat yine de belirsizliğin olması romanın sonunda da gizemin devamına sebep olmaktadır. Beşbeşe romanında bazı şekille ilgili unsurlar da dikkat çekmektedir. Bu unsurlar, romanın kapağının mor renkli olması, yaprakların sadece bir sayfasına eserin yazılması ve yaprakların çok ince bir şekilde olmasıdır. Bu unsurlarla romanın ana karakteri Zehra’nın içinde yaşadığı psikolojik travma şekilsel hususlarla desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beşbeşe, peş peşe, seksek oyunu, polisiye, psikoloji.

Abstract
Beşbeşe which is a remarkable work in Turkish literature; is a novel written by Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Safak, Celil Oker and Pinar Kur consecutively. Murathan Mungan who is the first author of Beşbeşe,shaped the work to be a detective and to continue the trauma of the protagonist Zehra as a result of her mother's death. Mungan also highlighted the hopscotch game in the novel and this game is shown in figures.In the part of Faruk Ulay who is second author of the book remarkable point is having too many details. The third author, Elif Şafak, mentioned about Sufism in her part and applied a rhyming spelling in some parts. In this section, cats also draw attention.In the part of Celil Oker ,the fourth author of the novel ,a novel mounted by Rıdvan and Zehra is given ,ın the fifth part as Pınar Kür is the last author ,novel came to a conclusion. However, the uncertainty still leads to the continuation of the mystery at the end of the novel. Besbese novel also draws attention to some shape-related elements. These elements are the purple color of the novel’s cover , the work is written on only one page of the folios and the folios’ being very thin. With these elements, the psychological trauma that Zehra, the main character of the novel, lives in is supported by formal considerations.

Keywords
Beşbeşe, consecutive, hopscotch, crime, psychology

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri