• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 72
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 506371

Şîa’nın Siyasallaşma Sürecinde Seyyid Kıvâmeddin Marâşî
(Sayyid Ghavam Al-Din Marashi in The Politicisation of Shia )

Yazar : Derya COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 481-491


Özet
Şîa, XIV. Yüzyıl başlarında etkin bir ideoloji olarak Horasan’da görülmeye başlamış bu çerçevede çeşitli isyanlar ve siyasi teşekküller vasıtasıyla varlığını hissettirmiştir. Serbedârîler tarafından Horasan’da tohumları atılan ve zamanla filizlenerek Mâzenderân coğrafyasına kadar etkisini sürdüren bu akım, dinî içerikli siyasi yapılanmaların oluşmasına öncülük etmiştir. Bu siyasallaşma Horasan’da Serbedârîler tarafından kendini göstermesine rağmen sonraki süreçte Mâzenderân’da Marâşîler’in bünyesinde vücut bulmuştur. Şîa’nın özellikle Mâzenderân’da siyasi bir kimlik kazanmasındaki otorite, Seyyid Kıvâmeddin Marâşî’dir. Bu bağlamda makale dinî bir kimlik olarak ortaya çıkan Şîa’nın Seyyid Kıvâmeddin Marâşî tarafından siyasallaşma sürecini konu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şîa, Mâzenderân, Seyyid Kıvâmeddin, Marâşîler. İdeoloji

Abstract
Shia began to be noticed as an active ideology in Khorasan in the beginning of the XIV th century and made its presence felt through various rebellions and political organisations. Seeded by the Sarbadars in Khorasan, sprouted in time and expanding its influence up to the region of Mazandaran, this movement pioneered the formation of political organisations with a religious content. Although this politicisation showed itself by the Sarbadars in Khorasan, it eventually came into being among the Marashis in Mazandaran. The authority who ensured that Shia gained a political identity especially in Mazandaran is Seyed Ghavam Al-Din Marashi. In this context, the present article addresses Seyed Ghavam's politicisation of Shia that initially emerged as a religious identity.

Keywords
Shia, Mazandaran, Sayyid Kıvâmeddin, Marashis, İdeology.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri