• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 69
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 506371

Divan Şiirinin Estetik Dünyasında Şem’-i Kâfur (Kâfurdan Mum)
(Şem’-i Kâfur (Camphor Candle) in The Aesthetic World of Classical Ottoman Poetry )

Yazar : Osman KUFACI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 187-206


Özet
Kâfur ağacının adı Latincede, Camphora; Almancada Kampfer, Fransızcada Camphre, İngilizcede Camphor şeklinde geçer. Ağacın yaprağında, gövde kabuğu ve odunundaki yağ hücrelerinde Camphora (Kâfur) oluşur ve gövdelerde bulunan yarıklar içinde kristalleşir. Daha sonra dal ve gövdelerin su buharı distilasyonu ile elde edilir. Uçucu yağdan kristallendirme ile ayrılan bir bileşiktir. Kış aylarında yapraklarını dökmeyen bu ağaçlar, bin yıllık ormanlar meydana getirmişlerdir. Anavatanı Japonya ve Güney Çin’dir. Bununla birlikte, iklim şartları elverişli bölgelerde de tarımı yapılmaktadır. Kokusu keskin olup lezzeti sonradan serinlik veren acı ve yakıcı bir maddedir. Kâfurun çok çeşitli kullanım alanları olduğu gibi mum yapımında da kullanılmıştır. Kâfurdan yapılmış mum anlamında divan metinlerinde “kâfûrî şem´a”, “kâfûrî şem´”, “şem´a-i kâfûr”, “şem´-i kâfur” gibi ibareler kullanılmış ve geniş bir imgelem alanı oluşturulmuştur. Divanlarda kâfur ile ilgili beyitlerde en çok kâfurdan imal edilen mum söz konusu edilmiştir. Şem´-i kâfurla ilgili tasvirler: 1. “Şem´-i Kâfurla İlgili Benzetmeler” ve 2. “Çeşitli Unsurlar” olarak iki şekilde ele alındı. Bu sınıflamaya dâhil olmayan az sayıdaki tasvir ise “Şem´-i Kâfur İlgili Çeşitli Tasvirler” başlığı altında incelendi. Böylece divan şairinin estetik dünyasındaki bir unsur etraflıca ortaya konuldu.

Anahtar Kelimeler
Divan Şiiri, Şem´-i Kâfur, Benzetmeler, Tasvirler.

Abstract
The name of camphor tree is camphora in Latin, Kampfer in German, camphre in French and camphor in English. Camphora (camphor) is formed in the oil cells in the leaves, bark and wooden parts of the tree, and crystallizes inside the clefts on the trunk. Later, it is extracted from branches and stems by steam distillation. It is a compound separated from volatile oil through crystallization. An evergreen species, these trees have created thousand years of forests. The tree is native to Japan and South China. However, it is also cultivated in areas with suitable climate conditions. It has a sharp smell and bitter and burning taste accompanied by a cooling effect afterwards. As camphor has a wide range of application areas, it is also used in candle making. Referring to candles made from camphor, classical Ottoman poetry used expressions such as “kâfûrî şem´a”, “kâfûrî şem´”, “şem´a-i kâfûr” and “şem´-i kâfur”, creating a wide imagination. In divans (collections of poems), candles made from camphor is the most frequently used expression in the couplets on camphor. This study discussed imagery of şem´-i kâfur in 2 categories: 1. “Imagery Related to Şem´-i Kâfur” and 2. “Various Aspects”. Little imagery that is not included in this classification was analyzed under the title “Various Imagery on Şem´-i Kâfur”. Thus, the study introduced an object in the aesthetic world of classical Ottoman poets in great detail.

Keywords
Classical Ottoman Poetry, Şem´-i Kâfur, Similes, Imagery.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri