• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 119
  Bugün Toplam : 132
  Genel Toplam : 406695

Diyarbekir Vilayetinde Vakıflarda Ortaya Çıkan Problemler ve Çözümleri (H. 1155-1166- M. 1742-1751)
(Problems and Solutions of the Foundations in Diyarbekir Province (1742 - 1751) )

Yazar : İbrahim ÖZGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 633-643


Özet
Diyarbakır vilayetinde 1742-1751 yılları arasında vakıf mallarına yönelik, gerek vakıf yöneticileri gerek devlet görevlilerinin haksız müdahaleleri ve gerekse mütevellilerle çalışanlar arasında ortaya çıkan sorunlar, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Diyarbakır vakıflarıyla ilgili kayıtların yer aldığı transkripsiyonları yapılmış arşiv belgelerinin, vakıfların denetimi ve işleyişi, ortaya çıkan problemlerin çözüme kavuşturulma şekline ait anılan döneme ait değişik birçok vesikaya yer verilerek ortaya çıkan sorunların çözümü ortaya konulmuş ve devletin vakıflara vermiş olduğu önem belirtilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki vakıfların işleyişinin diğer İslam devletlerinden çok farklı olmadığı belirtilerek ayrıca yapılan düzenlemelerle farklı dönemlerde vakıfların fonksiyonlarını yitirmemeleri için yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. Devletin vakıflarla ilgili hassas çalışmalar ortaya konularak kayıtlara ne kadar riayet ettiğine dair hususlar da belirtilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti açısından hukuki birer müessese olan vakıfların, karşılaşmış oldukları sorunların çözümüne ilişkin belgeler incelenmeye çalışılarak vakıflara verilen önemin boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Diyarbakır, Vakıf, Şikâyet, Hüküm, Kadı

Abstract
In this study, intervention problems on Diyarbakır province foundations’ assets by foundation managers and state officials, and also problems between the trustees and the employees are examined which includes 1742-1751 period. Various kinds of documents like; transcribed archival documents, the inspection and functioning documents and documents including problem solving methods of the Diyarbakır foundations were used to show the importance of foundations by the state. Functions of the foundations in the Ottoman Empire were not different from the other Islamic states. It was also determined that there were struggles and precautions which aim to prevent the foundations from losing their functions in different periods. Sensitive studies which were carried out by state on foundations were examined to designate their impacts and quantity in state records. We tried to reveal the importance given to the foundations, which were legal institutions in Ottoman State, by examining the problem solving methods of foundations in the light of archive documents.

Keywords
Diyarbakır, Foundation, Complaint, Judgment, Kadi (Judge)

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri