• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 74
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 506362

Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak
(Looking At The Ziyai Diwan of Mostar From The Window of Social Life )

Yazar : Seyit YAVUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 207-228


Özet
Dîvân şiiri, oldukça uzun, köklü ve kendine has bir sanat anlayışına sahiptir. Genellikle sosyal hayattan uzak olması ve yalnızca saray çevresinde gelişmiş bir edebiyat olması yönüyle birçok kez haksız eleştirilere maruz kalan dîvân şiiri, bu eleştirilerin aksine birçok edebî türün içerisinde, sosyal hayatı ve Osmanlı toplumunun günlük yaşantısını yansıtmıştır. Çoğu dîvân şairi çevrelerinde meydana gelen olayları, farklı hayâl unsurları ve imajlarla tasavvur etmişler, bu tasavvurları şiirlerinde başarılı bir biçimde kullanmışlardır. Bu şairlerden biri de XVI. yüzyıl Balkan coğrafyasının önemli isimlerinden olan Ziyâî Efendi’dir. Mostarlı Ziyâî Efendi çevresinde var olan sosyal hayata ve günlük yaşama kayıtsız kalmamış, o devir Osmanlı toplumunun birçok gelenek ve âdetini, inancını, yaşayışını, oyunlarını şiirlerinde çeşitli hayâl ve imajlarla birlikte yansıtmıştır. Bu çalışma, Ziyâî Efendi’nin şiirlerini sosyal hayat ve günlük yaşam bağlamında ele almış, XVI. yüzyıl Osmanlı toplumunun sosyal hayatının şiirlerde nasıl yansıtıldığını göstermeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dîvân şiiri, sosyal hayat, Mostarlı Ziyâî Efendi.

Abstract
Ottoman poetry has a long, rooted and unique intellection of art. Generally, Ottoman poetry, which has been subjected to unfair criticism many times in the way of being far from the social life and being a developed literature only around the palace, contrary to these criticism, reflected the social and daily life of Ottoman society in many literary genres. Most of the Ottoman poets conceived the events that happened in their environment with different imagination and images successfully used these imaginations and images in their poems. One of these poets is Ziyai Efendi of Mostar, who was one of the important figures of the Balkans Geography in the 16th century. Ziyai Efendi of Mostar did not remain indifferent to the social and daily life that existed in his environment and depicted many traditions, customs, beliefs, lifestyles and plays of the Ottoman society along with various imaginations and images in his poems. This study deals with the poems of Ziyai Efendi in the context of social and daily life and how the social life of Ottoman society is reflected in his poems.

Keywords
Ottoman poetry, social life, Ziyai Efendi of Mostar.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri