• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 75
  Bugün Toplam : 128
  Genel Toplam : 406691

Damat Ferit Paşa Hükümetleri Tarafından Millî Mücadele Aleyhinde Yapılan İttihatçılık ve Bolşeviklik Propagandasının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yansımaları
(Reflections of Propaganda of Bolşevizm and Ittihatçilik in Grand National Assembly of Turkey Made by the Governments of Damat Ferit Pasha against National Struggle )

Yazar : Onur SEMİZ  - Betül ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 693-712


Özet
Bu makale, Damat Ferit Paşa Hükümetleri tarafından halkın Milli Mücadele’ye karşı desteğini azaltmak için yapılan İttihatçılık ve Bolşeviklik propagandasını ve bu söz konusu propagandaların Türkiye Büyük Millet Meclisine nasıl yansıdığını konu edinmiştir. Bu sayede Milli Mücadele döneminin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Damat Ferit Paşa Hükümetleri, hem İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kamuoyunda ve halk nazarında düşen itibarını kullanarak, hem de Sovyet Rusya ile Milli Mücadele’yi yönetenlerin yakınlaşmasını fırsat bilerek, Anadolu’da yürütülen faaliyetlerin İttihatçılık ve Bolşeviklik olduğu yönünde ithamlarda da bulunmak suretiyle halkın milli harekete karşı bakışını olumsuz yönde etkilemeye çalışmıştır. Bu yönde propaganda faaliyetlerini yürütürken, çeşitli basın organlarından, bazı cemiyetlerden ve İtilaf Devletlerinden de destek görmüştür. Damat Ferit Paşa Hükümetleri tarafından yapılan bu propaganda faaliyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli oturumlarında gündeme getirilmiş, Milli Mücadele’ye verdiği ve vereceği tahribat üzerinde görüşmeler ile alınacak önlemler hakkında tartışmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Propaganda, Damat Ferit Paşa, İttihatçılık, Bolşeviklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Abstract
This article discusses İttihatçılık and propaganda of Bolshevism made by the goverment of Damat Ferit Pasha to reduce public's support against National struggle and how is reflected these propaganda's to Grand National Assembly of Turkey. In this way, it is aimed to help to better understand and evaluate the National Struggle period. The goverment of Damat Ferit both by useing declining reputation of the committee of union and Progress in the public opinion and community opinion and by taking advantage of the rapprochement of the leaders of the National Struggle with Soviet Russia and by making accusations that the activities carriet out in Anatolia were Union and Bolshevism tryed to negatively affected the perception of people against national movement. While carrying out propaganda activities in this direction, it received support from various media, some societies and Allied States. These propaganda activities carried out by the governments of Damat Ferit Pasha in Turkey Grand National Assembly has been raised in the various sessions, and was made discussions abouth measures which will be take and on negotiations on the destruction that will give and give to the National Struggle.

Keywords
Propaganda, Damat Ferit Pasha, İttihatçılık, Bolshevism, Turkey Grand National Assembly

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri