• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 113
  Bugün Toplam : 168
  Genel Toplam : 407182

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları
(The Status of Use of Learning Strategies of the Language and Multilingual Students That Learn Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Esin YAĞMUR ŞAHİN  - Ayşe Esra ERGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 745-760


Özet
Bu çalışmanın amacı, tek dilli ve çok dilli öğrencilerin Türkçe öğrenme stratejilerini incelemektir. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinde Türkçe öğrenen B2 ve C1 seviyesinde toplam 107 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, genel tarama metodu kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumları, kur düzeyleri, kaç dil bildikleri, kaç yıldır Türkiye’de oldukları, Türkçe öğrenme amaçları ile strateji kullanımları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için betimsel ve çıkarımsal analizler yapılmıştır. Çalışmada, Oxford’un (1990) geliştirdiği Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Strateji Envanteri ve Katılımcı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 3.75 ortalama ile en fazla Üstbilişsel Stratejileri kullandığı, 3.30 ortalama ile ise en az Duyuşsal Stratejileri kullandığı görülmüştür. Demografik özellikleri açısından da tek dilli ve çok dilli öğrencilerin erkek olanlarının kadın öğrencilerden daha fazla strateji kullandığı sonucuna varılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle genel bir sonuca ulaşmak gerekirse dil öğrenme stratejilerinin tüm öğrencilerce yüksek düzeyde kullanıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Öğrenme Stratejileri, Dil Öğrenme Stratejileri, Türkçe Öğrenme Stratejileri.

Abstract
The main purpose of this study is to examine learning strategies of monolingual and multilingual learners. 107 students who are learning Turkish language at Çanakkale Onsekiz Mart University, Marmara University and İstanbul Aydın University at B1and C1 level participated to the current study. In the study, General Scanning Model has been used. Descriptive and inferential analysis have been used to diagnose the differences whether there are differences related to strategies used in learning Turkish, gender of the students, age, educational level, language level, the number of the languages they know and how long they have been to Turkey. In the study, the Language Learning Strategy inventory and Personal Information form that are developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by Cesur and Fer (2007). In accordance with the results of the study, Meta Cognitive Strategies with an average of 3.75 are the ones that are used most commonly. Besides, Affective Strategies are used least with an average of 3.30. In terms of demographic features of the monolingual and bilingual participants, it was observed that male students use stragies more frequently compared to females. Overall, the results Show that language learning strategies have been used at a high level in all pupils.

Keywords
Turkish, Learning Strategies, Language Learning Strategies, Turkish Language Learning Strategies.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri