• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 73
  Bugün Toplam : 128
  Genel Toplam : 406691

Kemaliye’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri
(Ottoman Period Fountains in Kemaliye )

Yazar : Funda NALDAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 497-537


Özet
Bu çalışmada Kemaliye merkez ve köylerindeki çeşmeler incelenmiştir. Kemaliye ilçesinde çeşmeler ile ilgili yaptığımız çalışmada ilçe merkezinde 16ilçeyebağlıköylerde 25 çeşme toplamda 41 çeşme tespit edilmiştir. Yapılar, 1632- 19.yy.sonları 20. yy. başlarına tarihlenmektedir. Çeşmeler ait oldukları dönemin plan ve mimari bakımdan özelliklerini yansıtmaktadır. Bunlar içinde çok azı işlevini kaybetmiştir. Eserler, sokak veya cami duvarına bitişik, bir tanesi de bağımsız tiptedir. Tek veya üç cepheli cephe düzenlemesine sahip çeşmeler, yüzeysel nişli ve eyvanlı tipte yapılmıştır.Çeşme nişleri, sivri veya yuvarlak kemerlidir. Kaba yonu taş veya düzgün kesme taş ile inşa edilmiş yapıların cepheleri sivri veya yuvarlak kemerlerle hareketlendirilmiş, çeşmelerde herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamıştır. Çalışmada büyük oranda işlevini sürdüren Kemaliye çeşmelerinin, Anadolu Türk çeşme mimarisi içindeki yeri tartışılarak korunma durumuna da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Kemaliye, çeşme, su yapıları.

Abstract
In this study, fountains in Kemaliye center and villages were examined. In our study about fountains in Kemaliye district, 41 fountains were found in 25 fountains in 16 districts in the district center. Structures, 1632 - 19th 20th century. İsdatedtothe beginning. The fountains reflect the plan and architectural features of the period they belonged to. Very few of themhavelosttheir function. The artifacts are adjacent to the wall of the street or mosque, and one of them is an independent type. Thefountainswith a single or three-facade arrangement are made of superficial niches and an iwan style. Fountain niches, pointedorround arches. The facadesthebuildingsconstructedwithroughstoneorsmoothcutstonewereactivatedwithpointedorroundarchesandnoornamentationelementswerefound in thefountains. Kemaliye fountains, whichcontinuetofunction in largepart in thestudy, will be discussed in thecontext of AnatolianTurkishfountainarchitectureandthesituation of protectionwill be mentioned.

Keywords
Ottoman, Kemaliye, fountain, waterstructures.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri