• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 94
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 506363

Sehî Bey Divanı’nda Deyimler ve Atasözleri
(Idioms and Proverbs in Sehî Bey’s Diwan )

Yazar : Kamile ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 113-164


Özet
Bir gelenek şiiri olan Osmanlı şiirinde şairler, mensubu bulundukları topluma dair birçok hususiyetten istifade etmişlerdir. Âdetler, gelenek ve görenekler, kıyafetler, inanışlar, oyunlar, eğlence kültürü vb. şairlerin yararlandıkları unsurlardan bazılarıdır. Bu bağlamda, devrin Türkçesi ile kaleme aldıkları eserlerinde dilin en önemli parçası durumundaki deyimlere ve atasözlerine yer vermemeleri elbette beklenemez. Osmanlı şiiri geleneğine mensup şairlerden biri olup daha ziyade yazdığı tezkiresiyle ön plana çıkan Sehî Bey, aynı zamanda Divan sahibi bir isimdir. Şair, hem zamanının hem de bütün Osmanlı şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Necâtî Bey ile de yakın dosttur. Necâtî Bey, şiirlerinde şehirli Türkçesini, atasözleri ve deyimleri kullanmada son derece mahir bir isim olup temsil ettiği gelenek, kendisinden sonra da muakkipleri tarafından sürdürülmüştür. Sehî Bey ile Necâtî Bey’in yakın dostluğu Sehî Bey’in şiirlerinde de etkili olmuştur. Çalışmada Sehî Bey’in şiir sanatını kurarken atasözleri ve deyimlerden nasıl istifade ettiği, atasözleri ve deyimlere yer vermenin şair için bir üslûp özelliği olup olmadığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sehi Bey, Osmanlı Şiiri, Atasözleri, Deyimler

Abstract
In the Classical Turkish Poetry present for long centuries, poets benefit from many elements from the society they belong to. Some of them are traditions, clothes, beliefs, games, entertainments, etc. In this context, one can’t expect them not to use idioms and proverbs, the most important part of a language, in their works in Turkish of the era. Sehi Bey, who is one of the poets of the tradition of the Classical Turkish Poetry and is especially famous for his tezkire Heşt-Behişt, has a Diwan as well. On the other hand, the poet is close friends with Necati Bey, one of the prominent poets of his time as well as the history of the Classical Turkish Poetry. His close friendship with Necati Bey, who is extremely skillful in using urban Turkish, proverbs and idioms in his poems and whose tradition is continued after him, affects Sehi Bey’s poems certainly. So, in this paper, we will consider how Sehi Bey uses idioms and proverbs in his poems and if it a characteristic of style for him to give place to idioms and proverbs. Thus, we will try to determine how proverbs and idioms take place in the language of Classical Turkish poets on the level of verse within the framework of Sehi Bey’s Diwan.

Keywords
Sehi Bey, Ottoman Poetry, Proverb, Idiom

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri