• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 81
    Bugün Toplam : 59
    Genel Toplam : 230697

II. Meşrutiyet Döneminde Türk-Macar İlişkilerinin Kaynağı Olarak Türk Basını
(The Turkish Press in II. Constitutional Period as a Source of Turkish-Hungarian Relationships )

Yazar : Sevda ÖZKAYA SOFU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 369-384


Özet
Yakınçağ'ın önemli kaynaklarından kabul edilen basının Türk tarihinde önemli ölçüde etkili hale gelmesi ancak XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılda mümkün olmuştur. oya Avrupa'da basın faaliyetleri çok daha erken tarihlerde başlamış hatta büyük toplumsal ve siyasi olaylar içerisinde rol oynamıştır. bu rol aynı zamanda ideolojilerin çok ve sıkça tartışıldı XIX. yüzyılın doğası gereğidir. Fransız Devrimi'nden sonra neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan fikir hareketlerinin etrafında toplanan aydınlar ideolojilerini anlatacak yayacak saha olarak basın faaliyetlerine yönelmişlerdir. çok sayıda dergi, gazete bu dönemde osmanlı topraklarında adından söz ettirmiştir. bunda II. Meşrutiyet dönemin yarattığı kısmi özgürlük havası etkili olmuştur. böylece böylece Türk - Macar iliklerini tarihi seyrinde sosyal kültürel, iktisadi ve siyasi bakımdan anlamak için basın önemli bir kaynaktır.

Anahtar Kelimeler
Basın, Dergi, Gazete, Macar-Türk Tarihi, İlişki.

Abstract
Press activities existed much earlier in Europe but in Turkish history it is an effectively existed in XIX. and XX. centuries. Especially ideologies leaded the developments of that period and these found place in the press. Press activities became more and more important. press is an important source for seeing the cultural, social, political relations Türk- Hungarian history.

Keywords
Press, Journal, Newspaper, Hungary- Turkish History, Relationship.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri