• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 141
  Bugün Toplam : 360
  Genel Toplam : 387614

Tacikistan'da İç Savaş
(Civil War in Tajikistan )

Yazar : Marziye MEMMEDLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 669-683


Özet
Rusya İmparatorluğu’nun 1917 yılında tarihten silinmesi bu devletin sınırları içerisinde kalan halkların kaderini çokta değişmedi. 1917 yılında hakimiyeti ele alan Bolşevikler Rusya İmparatorluğu’nun işgal politikasını devam ettirerek zamanında İmparatorluğun sınırları içerisinde olan halkların hepsini yeni ‘’imparatorluk’’ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında birleştirdi. Makalemize konu olan Tacikistan da SSCB’ye dahil olan on beş cumhuriyetten biriydi. 70 yıldan fazla Komünist Partinin totaliter rejimi altında ezilen Tacikler 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuş oldu. Ama bu bağımsızlık aynı zamanda Tacikistan’a İç savaşı da getirmiş oldu. Cumhuriyet yönetimindeki bölgecilik, ekonomik sorunlar, ahali arasındaki işsizlik, Tacikistan’daki İslami güçlere dış destek (özellikle İran ve Afganistan), Rusya’nın bu bölgeyi tekrardan kendi etken bölgesine alma çabası Tacikistan’daki İç savaşın esas sebeplerindendi. Makalede bu sebepler çalışılmış, savaşa neden olan iç ve dış güçler özel olarak araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
SSCB, Bölgecilik, İslami Güçler, İç savaş.

Abstract
The eradication of the Russian Empire from history in 1917 has not changed the fate of the nations within the boundaries of this state much. In 1917, the Bolsheviks acquired ruling power continued invasion policy of the Russian Empire and united all the nations within the borders of the Empire under the new "empire" of United Soviet Socialist Republics. Tajikistan, as subject of our article, was one of the fifteen republics included in the USSR. The Tajiks, oppressed under the totalitarian regime of the Communist Party for more than 70 years, had regained their independence in 1991 with the disintegration of the USSR. But this independence brought Tajikistan a civil war. Regionalism in the Republican administration, economic problems, unemployment among the people, and foreign support for the Islamic forces in Tajikistan (especially by Iran and Afghanistan), the struggle of Russia to recapture this region were the main cause of civil war in Tajikistan. These reasons have been studied, and internal and external forces causing the civil war have been specifically investigated.

Keywords
USSR, Regionalism, İslamic Forces, Civil War.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri