• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 105
  Bugün Toplam : 16
  Genel Toplam : 314159

Türk Evlilik Âdet ve İnanışlarının Manilerdeki Yansımaları
(The Reflections of Turkish Marriage Traditions and Beliefs on Manis )

Yazar : Evren ÇİFCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 325-343


Özet
Sözlü edebiyat ürünleri, içinde hayat bulduğu toplumun tarih ve kültürüne dair veriler ihtiva eder. Geleneklere, inançlara, ritüellere, toplumu derinden sarsan olaylara, savaşlara vb. dair birtakım hususlar ağıt, destan, mani, türkü gibi sözlü edebiyat ürünlerinde yansıma bulur. Bu noktada sözlü edebiyat ürünleri toplumun tarihinin ve kültürel birikiminin birebir aktarım aracı olmamakla birlikte, toplumun tarih ve kültür haritasının tespitinde önemli rol oynar. Türk toplumsal yaşamının temel yapı taşlarından birini oluşturan evliliğe dair düşünce, inanç, âdet ve uygulamaların izlerine anonim halk şiirinin en yaygın şekli olan ve konu açısından da oldukça zengin bir kullanım alanı bulunan manilerde rastlanmaktadır. Manilerde kalıñ, çeyiz, kız isteme, söz kesme, nişan, kız alma gibi evliliğin geleneksel süreçleriyle birlikte akraba evliliği, evlilikte kadının fedakârlığı, kaçma/kaçırma gibi evlilikle bağlantılı ancak geleneği oluşturmayan bakış açıları da yer almaktadır. Tüm bunlar evlilik hususunda manileri kuşatıcı bir özelliğe sahip kılmaktadır. Bu çalışmada neslin devamının sağlanmasında temel teşkil eden ve belirli gelenekler çerçevesinde varlığını sürdüren evliliğe dair düşünce, inanç, âdet ve uygulamaların manilerdeki yansımaları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Mani, Evlilik, Gelenek, Ritüel

Abstract
Verbal literature works include data about the history and culture of the community in which they grow. A number of matters about the traditions, beliefs, rituels, events and wars etc. that affect the society deeply are reflected on verbal literary works such as elegiacs, epics, manis and folk songs. At this point verbal literary works are not completely identical means of transferring society’s cultural and historical accumulation, but they do play an important role in determining the cultural and historical mapping of the society. We can see the traces of ideas, beliefs, traditions and practices about marriage which forms an important part of Turkish community lifes in manis which are the most common type of anonymous folk poems and also very rich in usage area in terms of plot. Together with the traditional processes of marriage like dowry, asking for the girl in marriage, betrothal, getting engaged, wiving; there are also other point of views which are related to marriage but do not form tradition such as consanguineous marriage, self devotion of women in marriage, abduction. All these, as regards marriage make manis encircling. In this work ideas, beliefs, traditions and practices on marriage which is the basis of ensuring the continuity of generation and keeps on existing in a certain frame of tradition, have been dwelled on

Keywords
Mani, Marriage, Tradition, Ritual

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri