• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 7
    Genel Toplam : 519550

Osmanlı Giyim–Kuşam Kültüründe Bir Akım: Cezayir Esvabı
(A Fashion of Clothing Culture in Ottoman: Algeria Cloth )

Yazar : Beyhan PAMUK  - Hasan AKDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 397-406


Özet
Türk giyim – kuşam tarihinde Cezayir Esvabı, diğer bir değişle Cezayir Kesimi olarak adlandırılan giyinme tarzı XVIII. yy.'in sonlarına doğru Cezayirli gemicilerin giyiminden esinlenerek oluşturulmuş ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarihe kadar (1826) kullanılmıştır. Cezayirli yaman gemicilerden esinlenerek ortaya çıkan bu giyinme tarzı gemiciler arasında kullanılırken, Osmanlı topraklarında ve özelliklede İstanbul’da her kesimden genç arasında moda olmuştur. İstanbul’un bıçkınları ve havai meşreb gençleri arasında yaygın olarak kullanılan bu giyim tarzı bir giysi formunun ötesinde Osmanlı’nın toplumsal yapısında bir düşünce akımı ve yaşam biçiminin simgesi olmuştur. Bu çalışmada, Cezayirli gemiciler tarafından kullanılırken, Osmanlı toplum yapısında bir döneme damgasını vuran Cezayir Esvabı’na (Cezayir kesimi) ait giyinme tarzının özellikleri yazılı ve görsel kaynaklarda yer alan tasvirleri ile sistematik olarak incelenerek, dönemin erkek giysilerindeki etkileri, bu giyim tarzının tür, biçim, kullanım özellikleri ve estetik değerler açısından toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Cezayir Esvabı, Türk Giyim-Kuşamı, Denizcilik, Osmanlı, Cezayir

Abstract
In the history of Turkish clothing, Algerian cloth, in other words the dressing style called as Algerian Cutting, was inspired by the clothes of Algerian sailors towards late 18th century and used until the abolishment of the Guild of Janissaries (1826). Being inspired from stalwart Algerian sailors; this dressing style was being used not only among the sailors, but also came into fashion the youth from all sections on the Ottoman territories and especially in İstanbul. This dressing style that was common among the tough and frivolous youth of İstanbul became a movement of thought and a symbol of lifestyle in the Ottoman social structure beyond its meaning of a clothing form. This study systematically examines the characteristics of the Algerian Cloth (Algerian Cutting), which had left its mark on an era of the Ottoman social structure while being used by Algerian sailors, with the help of descriptions in written and visual sources and gives information about the effects of this dressing style on men’s clothes of that era and the society in terms of its type, form, and usage features and esthetical values.

Keywords
Algerian Cloth, Turkish Clothes, Navigation,Ottoman, Algerianerian Cutting)

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri