• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 100
    Bugün Toplam : 198
    Genel Toplam : 232551

Sivas’ın Maruz Kaldığı Saldırı ve İşgaller (1232-1402)
(Attacks And Invades Which Sivas had Exposed (1232-1402) )

Yazar : Hasan GEYİKOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 243-268


Özet
Sivas, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey-doğusunda yer alan tarihî bir şehirdir. Üzerinde bulunduğu coğrafî mevkii ve anayollar dolayısıyla stratejik, siyasî, ticarî bakımlardan büyük öneme sahip olmuştur. Bu özellikleri nedeniyle birçok dış güç Sivas’a sahip olmak istemiştir. Bu amaçla Sivas birçok defa saldırıya maruz kalmış ve işgale uğramıştır. Makalemize konu olan dönemde (1232-1402) Moğollar, Memlûklular ve Timur tarafından saldırılara maruz kalmış, işgal edilmiş, yağma ve tahribe uğramıştır.

Anahtar Kelimeler
Sivas, Selçuklular, Danişmendliler, Moğollar, Kadı Burhaneddin Ahmed, Timur

Abstract
Sivas is a historical city located in the northeast of the central Anatolian region. Due to its geographical location and its proximity to main routes, Sivas has been a city of great strategic, political and commercial importance, which has also always whetted the appetite of foreign powers. Thus, Sivas underwent many attacks and invasions. This article takes as its subject the period between 1232-1402 when Sivas was attacked, occupied and looted by Moghuls, Mamelukes and Timurids.

Keywords
Sivas, Seljukids, Danishmendids, Moghuls, Kadı Burhaneddin Ahmed, Tamerian

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri