• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 61
    Bugün Toplam : 42
    Genel Toplam : 202416

XIX. Yüzyılın Ortalarında Bergama Kazasında Tarım ve Hayvancılık
(Agriculture and Livestock in Bergama in the Mid-19th Century )

Yazar : Asuman KARABULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 333-356


Özet
Bu çalışmada, Bakırçay Havzası’nın verimli toprakları üzerinde kurulmuş olan Bergama Kazası’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ele alınmıştır. Çalışma, kaza merkezi, nahiyeler ve köylere ait olan on iki adet temettuat defteri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada, kaza merkezi, nahiye ve köylerdeki arazilerin toplam miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca, bu arazinin ne kadarının tarla, ne kadarının bağ-bahçe olduğu ve bu tarım işletmelerinin büyüklüğü gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Kazanın, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı, taşımacılık ve tarla sürmede kullanılan hayvanların neler olduğu ve arıcılık faaliyetleri ile halkın elinde bunlardan ne kadar bulunduğunun da ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bergama, Kaza, Tarım, Hayvancılık.

Abstract
In this study, agricultural and livestock activities in the middle of the 19th century of Bergama district, established on fertile lands of the Bakırçay Basin, were discussed. The study was carried out in consideration of twelve financial records(temettuat defterleri) belonging to the district center, the townships and the villagers. In this research, the total amount of the land in the district center, the township and the villages was calculated. It also focuses on how much of this land is in the field, how much it is in the vineyard, and the size of these agricultural enterprises. It is aimed to reveal what are the animals used for cattle and sheep/goat farming, transporting and field riding and beekeeping activities and how many people have got of these.

Keywords
Bergama, District, Agriculture, Livestock.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri