• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 143
    Bugün Toplam : 414
    Genel Toplam : 201459

Barâk Hâcib ve Kutlughanlılar (Kirmân Karahıtayları)’ın Kuruluş Süreci
(Barâk Hâjib and Establishment Process of the Kutlughans (Kirmân of Karahitays) )

Yazar : Cihan GENÇTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 323-336


Özet
Kutlughanlılar İran’da büyük Deşt-i Lut Çölü’nün güneybatısında bulunan Kirmân’da 619 (1222-23) yılında Barâk Hâcîb tarafından kurulmuş yerel bir hanedanlıktır. Hanedanın kurucusu Barâk, Karahıtay Hükümdarı Gürhan’ın hâcibi idi. Karahıtaylar’ın ortadan kaldırılması üzerine daha önce elçi olarak gönderildiği Harezmşâh Alâaddîn Muhammed’in hizmetine girdi. Alâaddîn Muhammed’in oğlu Gıyâseddîn Pîrşâh babasının ölümünden sonra Irak-ı Acem’e yerleştiğinde Barâk da onun gözde emirleri arasına girerek Isfahân valiliğine tayin edildi (1221). Kutlug Han unvanıyla meşhur olan Barâk ertesi yıl Kirmân’a hâkim oldu ve Kutlughanlılar adıyla bilinen hanedanı kurdu.

Anahtar Kelimeler
Barâk Hâcîb, Harezmşâhlar, Gıyâseddîn Pîrşâh, Kutlughan Hanedanlığı, Kirmân

Abstract
Kutlugkhans founded by Barak Hajib in Kirman in 619 (1222-23) which state in the southwest of Deşt-i Lut Desert in İran, was a local dynasty. Founder of the dynasty, Barak was the hacib oh Gürhan, the monarch of Karahıtay. He entered the service of Khwarazm Alaaddin Muhammed, to whom he was previously sent as ambassador after the elimination of Karahıtays. After Alaaddin Muhammed’a son Giyaseddin Pirşah settled in Irak after his father’s death, Barak was appointed as the governor of Isfahan, Standing among his favorite amirs (1221). Barak, famous with the title of Kutlug Khan, dominatel Kirman next year and founded the dynasty known as Kutlug Khans.

Keywords
Barak Hajib, Khwarazms, Giyaseddin Pirşah, Kutlug Khan Dynasty Kirman.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri