• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 96
    Bugün Toplam : 1
    Genel Toplam : 519544

HİLMİ YAVUZ’UN ÜÇ ANLATISI’NDA UZAMIN ONTOLOJİSİ YA DA ONTOLOJİNİN UZAMI
(THE ONTOLOGY OF SPACE OR THE SPACE OF ONTOLOGY IN ÜÇ ANLATI BY HİLMİ YAVUZ )

Yazar : Mukadder ERKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 1185-1193


Özet
Bu çalışmada, Roman Jacobson’ın “başat” yani “yönetici bileşen” görüşünden hareketle Hilmi Yavuz’un Üç Anlatı’sında yer alan Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri ve Kuyu başlıklı postmodern anlatılardaki kurgusal uzamın ontolojik sınırlarının yapılandırılması ve yıkılması üzerinde durulacaktır. Postmodern kurgunun başatını ontolojik olarak niteleyen McHale’in belirlediği parametreler açısından bu anlatılardaki dünya tasarımı ele alınacak ve bu anlatıların heterotopik uzamının aynı anda nasıl hem inşa edilip hem de yapı bozuma uğratıldığı sorgulanacaktır. Ayrıca anlatıların ontolojik istikrarsızlığa yol açan postmodern stratejilerinden üstkurgu ve metinlerarası ilişkiler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
: Hilmi Yavuz, Üç Anlatı, ontolojik başat, postmodern uzam, postmodern stratejiler

Abstract
Abstract This study aims to analyze the structuring and destructuring of ontological borders of the fictional space in three postmodern narratives by Hilmi Yavuz including Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri and Kuyu in Üç Anlatı from the perspective of the dominant, namely the governing component asserted by Roman Jacobson. The world design of these narratives will be examined and how their heterotopic space is both constructed and deconstructed in respect to the parameters determined by Brian McHale, who suggests that the dominant of postmodern fiction is ontological. Beside, such postmodern narrative strategies as metafiction and intertextuality that pave the way to the ontological instability in these narratives will be examined.

Keywords
Hilmi Yavuz, Üç Anlatı, ontologic dominant, postmodern space, postmodern strategies

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri