• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 97
    Bugün Toplam : 239
    Genel Toplam : 519541

PASTORAL TOPLUM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA VAN ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A STUDY ON VAN ULUPAMIR KYRGYZ TURKS IN THE CONTEXT OF PASTORAL COMMUNITY ANALYSIS )

Yazar : Rasim BAYRAKTAR  Aysun ULU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 445-467


Özet
Bu çalışmada 1982 tarihinde 2941 Sayılı kanuna istinaden Afganistan’ın kuzeyindeki Pamir Yaylasından Van ilinin Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne tarımsal iskânlı göçmen olarak yerleştirilen Kırgız Türkleri konu edilecektir. Göçmen ailelerden Pamir’de doğan 30 yaş üzeri kişilerin (30-50 yaş arası / 50 yaş üstü) Pamir’deki yaşam ve emek sahaları, ekonomik mal varlıkları, aidiyet tanımlamaları ve mezhepsel (ameli mezhep) kimliklerine açıklık getirilecektir. Ailelerin yerleşim yerlerinden uzak coğrafyalarda göçebe yaşam koşullarında varlıklarını nasıl korudukları irdelenerek kırsal yaşama ilişkin pastoral toplum özellikleri bağlamında bir çözümleme yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Pastoral Toplum, Ulupamir Kırgızları, Kimlik.

Abstract
The subject of this work is the Kyrgyz Turks who emigrated as agricultural migrants from Pamir Plateau in Northern Afghanistan to Ulupınar Village of Erciş-Van, pursuant to Law No. 2941 in 1982. In the study, 30 years old and above persons (30-50 y.o./above 50), who were born in Pamir from those migrant families, are aimed to clarify their life and work areas, economic assets, sense of belonging and sectarian affiliations (theological and practical sects) in Pamir. It will be looked at that how families preserved their entities in the nomadic life conditions of the remote areas, and in the end an analysis has been done in the context of pastoral community characteristics in rural area.

Keywords
Pastoral Community, Ulupamir Kyrgyz, Identity.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri