• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 88
    Bugün Toplam : 27
    Genel Toplam : 519570

KİTÂB-I BEYLİK NASIL BİR ESERDİ?
(WHAT KIND OF A WORK WAS KİTAB-I BEYLİK? )

Yazar : Zeki KAYMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 149-157


Özet
Türk dilinin kaynakları arasında Kitâbu Cevâhiru’n-Nahv; Kitâbu’l-Ef‘âl; Zahru’l-Mülk fi Nahvi’t-Türk; Kitâbu Tuhfetü’l-Melik gibi adlarını bildiğimiz ancak kayıp olan eserler vardır. Bunlardan biri de Kitâb-ı Beylik’tir. Kitab-ı Beylik’in diğer kayıp olan eserlerden ayrılan bir özelliği vardır. Bu da Ebu Hayyân’ın bu kitaptan bazı kayıtları aktarmış olmasıdır. Makalede Kitâb-ı Beylik’ten alınan 39 örnek tekrar kontrol edilerek bir araya getirilmiş ve değerlendirilmiştir. Eldeki örneklerden Kitâb-ı Beylik’in halis Memluk Kıpçakçasını temsil eden bir eser olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Alaaddin Beylik el-Kıfçaki, Kitab-ı Beylik, Memluk Kıpçakçası, Türk dili tarihi.

Abstract
There are works in Turkish Language sources as we know Kitâbu Cevâhiru’n-Nahv; Kitâbu’l-Ef‘âl; Zahru’l-Mülk fi Nahvi’t-Türk; Kitâbu Tuhfetü’l-Melik but they are missing. One of them is Kitâb-ı Beylik. Kitâb-ı Beylik has a feature that distinguis hes it self from the other missing works. Ebu Hayyan transferred some of the records. In this article 39 samples from Kitab-ı Beylik are reassessed and gathered and evaluated. From the samples, it can be inferred that Kitab-ı Beylik is a work that represents Memluk Kiptchaks Language.

Keywords
Alaaddin Beylik el-Kıfçaki, Kitab-ı Beylik, Mamluk Kiptchak, Turkish Language History.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri