• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 154
    Bugün Toplam : 90
    Genel Toplam : 255926

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA HINIS SANCAĞI’NIN İDARİ STATÜSÜ
(ADMINISTRATIVE STATUS QUO OF SANJAK OF HINIS FOR EARLY XXth CENTURY )

Yazar : Yakup KARATAŞ  Mehmet Kerem KARASU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 675-691


Özet
Günümüzde Erzurum’un bir ilçesi olan Hınıs, Osmanlı döneminde yine Erzurum’a bağlı yerleşim yerlerinden biriydi. Çeşitli dönemlerde kaza veya sancak olarak idare edilen Hınıs, Osmanlı reformlarından da etkilenerek idarede dönüşümler geçirmişti. 1871’den itibaren kaza olarak idare edilen bölge 1904’te çeşitli güvenlik sebepleriyle sancağa dönüştürülmüştü. Bu çalışmada sancak hâline getirilen Hınıs’ta ortaya konulan idari politikalar ve teşkilat çalışmaları ele alınmıştır. Yaklaşık 5 yıl sancak olarak yönetilen Hınıs’ın sosyal yapısı ve idarenin karşılaştığı çeşitli zorluklar ile bölgeye atanan mutasarrıfların profili de incelemeye tabi tutulmuştur. Osmanlı Arşivi’nin Dâhiliye kayıtlarının daha fazla dikkate alındığı bu çalışma Erzurum tarihine önemli bir katkı olarak da düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Erzurum Vilayeti, Hınıs, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Aşiretler, XX. Yüzyıl.

Abstract
Hınıs, as a district of Erzurum today, was one of settlement areas which related to Erzurum in the period Ottoman Empire. The district had effected from various reforms in terms of administration was ruled as a qaza or sanjak in varied periods. The region that had been ruled as a qaza by 1871 had been converted to sanjak because of some security reasons in 1904. Administrative policies and constructional efforts those exposed in Hınıs after being converted to sanjak has handled in this study. Social structure, administrative difficulties and profiles of mutasarrifs of Hınıs where had been ruled as a sanjak approximately five years were also investigated. The study where the interior records of Ottoman Archive were mostly considered is evaluated as a remarkable contribution for history of Province of Erzurum.

Keywords
Province of Erzurum, Hınıs, Ottoman Provincial Governance, Tribes, XXth Century.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri