• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 110
    Bugün Toplam : 224
    Genel Toplam : 258412

Cevrî Dîvân’ı Örnekçesinde Edebî Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü
(Example of Cevrî’s Dîvân the Role of Literaty Genres and Styles in Text Setup )

Yazar : Timuçin AYKANAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 47-64


Özet
eksenli yapılan çalışmalar, genellikle metin neşri ve tahlili bağlamlarında şekillenmektedir. Metnin anlam dünyasını deşifre eden edebî türler ve tarzlar ifade edilen bahisler kadar yoğun işlenmemektedir. Oysaki klâsik Türk edebiyatının büyük bir kesimini oluşturan

Anahtar Kelimeler
Klâsik Türk Edebiyâtı, Edebî Türler ve Tarzlar, Anlam Dünyası, Cevrî Dîvân’ı, Metin Kurulumu, Somutlaştırma

Abstract
Studies in Classical Turkish Literature text on the axis, usually shaped in the context of the text and analysis of its publication. Decipher the meaning of the text that the world of literary genres and styles, which is expressed as intense as bets are studied. However dîvâns make up a large part of the classical Turkish literature mesnevîs, is very rich in literary genres and styles. On the other hand, allows to analyze the structure of Ottoman society, culture, and told told how to do what it offers Ottoman poetry of expression and perception of the aforementioned criteria will reflect the society. Furthermore, the perception of the criteria stated, literary genres and styles that can easily be moved to the surface, plays an active role in the establishment of a literary text. Each one works poetically or prosaically, literary genres and styles configured pattern. In addition, each of a poet or writer, in his book of literary genres and styles proportion committed; literacy, poetry realm of social values, and offers you a world of meaning. Those referred to in this short article on the assessment of the Cevrî’s Dîvân action genres and styles available without meaning world of classical Turkish poetry, offering a literary text styles for monopolar and evaluated the role of setup. Text at the end of the table with those expressed concretely presented, reviewed and in this way the values were recorded.

Keywords
Classical Turkısh Literature, Literaty Genres and Styles, Word of Meaning, Cevrî’s Dîvân, Text Inste

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri