• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 142
  Bugün Toplam : 206
  Genel Toplam : 422593

Sosyal Medyada “İmam Hatipli” Temsilleri: Kolektif Bir Kimlik Söylemindeki Sosyal-Bilişsel İzdüşümler
(“İmam Hatip” Representatives in the Social Media: Social-Cognitive Projections in a Collective Identity Discourse )

Yazar : Mustafa MACİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 379-394


Özet
Herhangi bir topluma veya guruba ilişkin sosyal temsillerin incelenmesi, onların kimliğini oluşturan toplumsal ve bilişsel unsurları anlamada işlevseldir. Buradan alarak bu makalede, bugün gelinen noktada bir tarihi bellek, buna ilişkin bir bilinç çerçevesinde kolektif kimlik haline gelmeye başlamış “imam hatipli”liğin sosyal, bilişsel unsurlarını çeşitli internet forumlarına, sosyal paylaşım sitelerine yansıyan sosyal temsilleri üzerinden anlamaya çalıştık. Bu anlama faaliyetinde öncelikle “imam hatipli”liği teorik düzeyde bir sosyal temsiller sistemi ve kolektif kimlik olarak ele aldık. Sonra örneklem olarak seçilen metinlere, ilgili söylemlere belirli analiz kategorileri çerçevesinde şekillenmiş sorular yönelttik. Bu sorulardan elde edilen cevaplarda belirginleşen “imam hatipli”liğe ilişkin sosyal temsillerin değerlendirilmesinden hareketle “imam hatipli” kimliğine dair söylemlerin sosyo-bilişsel bir analizini, bir mümkün imam hatipli kimliği tipleştirmesi yapmayı denedik.

Anahtar Kelimeler
İmam hatiplilik, kolektif kimlik, sosyal temsiller, sosyal medya, toplum.

Abstract
The examination of social representations related to any particular society or group is functional for understanding the social and cognitive elements that form their identity. From this point of view, in this article today within the frame of historic memory and conscience related to this, we have tried to understand the social and cognitive elements of being an “İmam Hatip” member that happened to become collective identity via their social representations that reflect on internet forums and social networking sites. In this understanding activity, primarily we have handled the term of being an “İmam Hatip” member as a system of social representations and collective identity in theoretical level. Then, we have asked formed questions for the texts chosen as a sample and related discourses within the frame of particular analysis categories. With reference to the evaluation of social representations related to being an “İmam Hatip” member that became evident with the answers of those questions, we have tried to make a socio-cognitive analysis of discourses related to the identity of being an “Imam Hatip” member and a possible typification of being an “İmam Hatip” member identity.

Keywords
Being a member of İmam Hatip, collective identity, social representations, social media, and society

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri