• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 72
    Today Total : 1
    Grand Total : 574419

Summary


Theodor Fontane’nin “Effi Briest” ve Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” Adlı Romanlarında Aldatan Kadın
Bu çalışmada Alman ve Türk edebiyatı için klasik birer eser olarak nitelendirilen ve 19. yüzyılın önemli yazarları tarafından kaleme alınan “Effi Briest” ve “Aşk-ı Memnu” adlı eserler incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Her iki eserde de ortak motif olan aldatan kadın üzerinden gidilerek, eserlerdeki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Aldatan kadına yönelik farklı yaklaşım tarzları olduğu göze çarpmaktadır. Bu yaklaşım tarzlarındaki farklılık, sadece farklı kültürlerde değil, aynı kültüre ait farklı sosyo-ekonomik tabakalarda da görülebilir. Eserleriyle yaşadığı döneme ve sonraki yıllara damgasını vuran yazarlar, içinde bulundukları dönemi eserlerine etkili bir biçimde yansıtmışlardır. Eşine ihanet eden bir kadın ve yasak ilişkinin getirdikleri/sonuçları bu romanların temelini oluşturur. Her yanıyla gerçek yaşama uyan ve gerçeklikten bir kesit olan aldatan bir kadın ve onun toplumdaki yeri ve sosyal yapıdaki çarpıklıklar her iki romanda da göze çarpan en belirgin noktalardır. Buradan hareketle eserlerde yer alan farklı kültürlere ait aldatan kadın ve aldatan kadına toplumun bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords
Fontane, Effi Briest, Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu, Aldatan Kadın

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri