• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 138
    Today Total : 1
    Grand Total : 574420

Summary


Türk Dervişi Yunus Emre’de Bezirgân Dindarlığın Eleştirisi
Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde aynı şekilde Yesevi öğretinin yayılmasında büyük etkileri olan Yunus Emre’nin dini düşünce sisteminin incelenmesi ve araştırılması kuşkusuz büyük önem arz etmektedir. Onun dini, tasavvufi, ahlaki, sosyal, kültürel, siyasi, tarihi, ilmi ve edebi kişiliğiyle ilgili bugüne kadar yüzlerce makale, onlarca kitap kaleme alınmıştır. Ne var ki esnaf ve tüccar anlayışıyla, bağ bahçe, huri ve gılman beklentisi ve cehennem azabı korkusu ve endişesiyle Tanrıya kulluk eleştirisine dair şimdiye kadar araştırdığımız kadarıyla, bir çalışma henüz yapılmamıştır. O bakımdan bu çalışmada, Yunus Emre’nin farklı nüsha ve baskılarından oluşan Risaletu’n-Nushiye’si ve Divan’ında Tanrı’ya tüccar anlayışıyla yapılan kulluk eleştirisi irdelenmiştir. Bu yönüyle araştırma, alana yeni katkılar sunan otantik ve özgün bir çalışma özelliğindedir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırma sonucunda, Yunus Emre tarafından, sufilerin ve zahir şeriat ehlinin özden, Tanrısal sevgi, samimiyet ve ihlastan yoksun dindarlık anlayışının; cennet metaı ve cehennem korkusuna, Ben’in çıkar ve kârına dayalı şekil ve görüntüde kalan dini tutum ve tavırlarının yadsındığı; tam tersine salt sevgi ve saygıdan kaynaklanan Tanrı’ya kulluğun ise öncelendiği görülmüştür.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Cennet, Cehennem, Bezirgân Dindarlık, Eleştiri

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri