• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 62
    Today Total : 1
    Grand Total : 574415

Summary


Zafer Hasan Aybek: Türkler İçin Feda Edilmiş Bir Ömür
Hilafet makamının Osmanlı Devleti’nde bulunduğu dönemde 93 Harbi, Trablus-garp, Balkan Savaşları ve Türk Milli Mücadelesinin yaşandığı süreçte Hindistan Müslü-manları Osmanlı Devleti’nin yaşadığı bu zorluklar karşısında Türklere yardım etmek is-temişlerdir. I. Dünya Savaşından sonra, Türklere karşı sevgi ve yardım duyguları artan Hint Müslümanlarının İngiliz aleyhtarlığı da gitgide şiddetlenmiştir. Kıvılcım bekleyen Hindistan Müslümanları, Osmanlı Halifesi’nin cihat çağrısı ile alev alarak Osmanlı Devle-ti’ne maddi ve manevi her türlü yardım için harekete geçmişlerdir. Birçok genç cihat için Hindistan'dan yollara düşmüştür. Zafer Hasan Aybek ve yanındaki bir grup genç, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katılmak için 1915 Şubat ayında Lahor’dan Kabil’e doğru hareket etmişlerdir. Kabil’den öteye geçemeyerek 8 yıl boyunca burada kalan Zafer Ha-san Aybek, sonrasında Moskova’ya gitmiş ve burada iki sene kaldıktan sonra 1924 yılın-da İstanbul’a gelmiştir. Türk vatandaşı olan Aybek, Harp Okulunda eğitim görmüştür. 1933 yılında Türk Subayı olarak Afganistan Harp Okulu’nda eğitmenlik görevini ifa et-miştir. Çeşitli yurtdışı görevlerde de bulunan Zafer Hasan Aybek Türkler için adeta ömrünü feda etmiştir.

Keywords
Zafer Hasan Aybek, Türk, Hintli Müslümanlar, Afganistan, Hilafet.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri