• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 71
    Today Total : 1
    Grand Total : 574420

Summary


Ayntâb’ın İktisadi Hayatında Ermeniler ve Yahudiler (XVIII. Yüzyıl Sonu)
Bu çalışmanın esası H.1209 Tarihli D.CMH.d.26989 Numaralı Cizye Muhasebe Defterinden hareketle Ayıntab’ ta yaşayan Ermeni, Yahudi, keşişler ile şehir dışından gelen gayrimüslimlerin sosyal ve iktisadi durumları hakkında bilgi vermektir. Buna göre; Ayıntab ‘ta ki muhtemel gayrimüslim hane sayısı 1.003’tür ve bu hanelerde cizye mükellefi sayısı 2.475 neferdir. Bu neferlerden çeşitli nedenlerde cizyeden muaf olanlar hariç toplamda 9.871.25 kuruş cizye tahsil edilmiştir. İncelenen deftere göre şehrin 19 mahallesi ve dört köyünde Ermeni ve Yahudilerin yaşaması kentte dini, sınıfsal ya da kapalı bir cemaatleşme olmadığını göstermektedir. Ayrıca şehirdeki bir mahalle Hayik Zimmîyan adındadır. Bununla birlikte 70 farklı mesleğin gayrimüslimler tarafından yapılması ve kentte keşiş, papaz, haham gibi din adamlarının bulunması gayrimüslimlerin ticari ve zanaatta önemli bir konumda olduklarını, dini yaşantılarını da özgür biçimde yaşadıklarını göstermektedir. Bazı gayrimüslimlerin meslekleri belirtilirken örneğin, “Çinicibaşı” , “Çaycıbaşı” gibi kayıt edilmesi lonca teşkilatı içinde de yer aldıklarını göstermektedir.

Keywords
Osmanlı, Ayıntab, Cizye Muhasebe Defteri, Ermeni, Yahudi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri