• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 50
    Today Total : 1
    Grand Total : 574413

Summary


TUĞLUKŞAHLAR HANEDANLIĞI’NIN BAŞKENTLERİ
Müslüman Türk kültürünün Hindistan coğrafyasında yayılmasına katkı sağlayan Delhi Türk Sultanlıkları’ndan biri de Tuğlukşahlar Hanedanlığı’dır. Bu hanedanlık Halaçların tarih sahnesinden çekilmesi üzerine onların hâkim olduğu topraklar üzerinde devletlerini tesis etmişlerdi. Devletin kurucusu Gıyâseddin Tuğluk Şah bir yandan Hint racalıklarını egemenliği altına almaya çalışırken diğer yandan da Tuğlukâbâd adı verilen yeni şehrin inşasıyla meşgul olmaktaydı. Sultan bu şehri bayındır hale getirdikten sonra hanedanlığın merkezini buraya taşımış ve saltanatı boyunca devleti buradan yönetmişti. Gıyâseddin Tuğluk Şah’tan sonra hanedanlığın başına oğlu Muhammed bin Tuğluk Şah geçmişti. Onun zamanında da hanedanlığın başkenti önce Devletâbâd’a sonra kuraklıkların meydana gelmesi sonucu Ganj Nehri kenarında bulunan Sargadvârî’ye taşınmıştı. Muhammed bin Tuğluk’un ardından tahta geçen Firuz Şah’ta amcası ve kuzeninin izinden giderek Firuzâbâd adında yeni bir şehir inşa etmiş ve hanedanlığın merkezini buraya taşımıştı. Firuz Şah’ın ardından da oğlu Nâsıreddin Muhammed şah Câliser’de Muhammedâbâd adında bir şehir inşa ettirmiş ve bir süreliğine devleti buradan yönetmişti. Bu çalışmada Tuğlukşahlar Devleti’ne payitahtlık yapan Delhi, Tuğlukâbâd, Devletâbâd, Sergadvârî, Firuzâbâd ve Muhammedâbâd şehirleri hakkında etraflıca bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Tuğlukşahlar Devleti, Delhi, Tuğlukâbâd, Devletâbâd, Firuzâbâd

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri