• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 73
    Today Total : 1
    Grand Total : 574419

Summary


19. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl Başlarında Bayramiç
Bu çalışmada 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Bayramiç’in idari, nüfus ve özellikle eğitim yapısı ele alınarak kaza hakkında genel bir çerçeve çizilmek istenmektedir. Araştırmada tarihsel yöntem kullanılmış ve veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Günümüzde Çanakkale ilinin bir ilçesi olan Bayramiç, 1357’den sonra Osmanlı yönetimine geçmiştir. 1888-1889’dan itibaren müstakil hale getirilen Biga sancağı Ezine kazasına bağlı nahiye durumunda olan ilçe, 3 Şubat 1902 tarihinde padişahın iradesi alınarak nahiyeden kazaya tahvil edilmiştir. 1831’de Bayramiç kazası erkek nüfusu 3327’dir. 1876’da ise bu nüfus sayısı 6636’ya yükselmiştir. Bayramiç’te eğitim kurumlarına da önem verilmiştir. Tarihi süreçte ilçede Ahi Hızır, Cami-i Cedid ve Cami-i Kebir/Cami-i Atik isimlerinde üç medrese, çeşitli sıbyan ve ibtidai mektepleri, bir adet rüşdiye mektebi, bir adet Rum mektebi, 1 adet ana mektep (?) bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Bayramiç, idari yapı, nüfus yapı, eğitim durumu, Osmanlı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri