• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 91
    Today Total : 1
    Grand Total : 519571

Summary


Dara’dan (Anastasiopolis) Brittle Ware Çömlekler
Yukarı Mezopotamya Bölgesi’nde Tur’ Abdin Dağları’nın güney eteğinde yer alan Dara Antik kenti son yıllarda yapılan araştırmalar ile oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır. Dara’da şu ana kadar yapılan kazı çalışmaları sayesinde çok sayıda Levant ve Suriye Bölgeleri’ne özgü olduğu düşünülen Brittle Ware seramiklerin Yukarı Mezopotamya Bölgesi’nde de oldukça yoğun olduğu anlaşılmıştır. Brittle Ware ya da Türkçe karşılığı Gevrek Mallar olarak adlandırılabilecek seramikler, kullanım amacı daha çok sıvı yemekleri pişirmek amaçlı üretilmişlerdir. Yoğun olarak çanak, çömlek, tencere, tava gibi formları görülür; ancak az sayıda sürahi, testi gibi örnekleri de mevcuttur. Genel olarak ince cidarlı, kırılgan; fakat ısıya dayanıklı olan bu seramikler, iyi pişmiş ve pişme durumuna göre renkleri değişkenlik göstermektedir. Dara’da MS VI. yüzyıl tabakalarında ele geçen farklı tipolojik ve katkı maddesi özellikli örnekler, bugüne kadar ki çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dara’da 42 adet çalışılmış Brittle Ware çömleklerinde 15 farklı form tespit edilmiştir. Bu seramikler, genel olarak az sayıda Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne, çok sayıda ise Doğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Özellikle Dara’da hem sikke bulguları hem de karbon sonuçları ile çok sayıda Brittle Ware örneği, MS VI. yüzyıl gibi net bir tarihe verilebilmesi bakımından da oldukça önemlidir.

Keywords
Dara (Anastasiopolis), Yukarı Mezopotamya, Levant-Suriye, Hellenistik

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri