• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 78
    Today Total : 1
    Grand Total : 574417

Summary


Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Mutasarrıflığı Döneminde Bolu Sancağı (16 Mayıs 1884- 13 Mart 1890)
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasi faaliyetleriyle dikkati çeken İsmail Kemal Bey, Arnavutluk devletinin kurucusu ve ilk hükümet başkanı olarak bilinmektedir. Fakat kendisi siyasi geçmişinin yanı sıra devletin değişik kademelerinde bürokratik görevlerde de yer almıştır. Yerel düzeyde yürüttüğü valilik veya mutasarrıflık makamlarının en uzun süreli olanı 16 Mayıs 1884-13 Mart 1890 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Bolu mutasarrıflığıdır. İsmail Kemal Bey’in sağlık, eğitim, bayındır gibi alanlardaki bazı faaliyetleri sancakta ilkleri oluşturmuştur. Bolu’ya gelen yabancı görevliler, seyyahlar şehirde İsmail Kemal Bey’in izlerinin görüldüğünü aktarırlar. Ayrıca İsmail Kemal Bey göreve başlar başlamaz, onu uğraştıran en önemli sorunlardan birisi de eşkıya hareketleridir. Aldığı önlemlerle eşkıyaya karşı başarıyla mücadele etmiş ve sancakta güvenliği sağlamıştır. İsmail Kemal Bey’in sancaktaki faaliyetleri merkezi yönetim tarafından takdir edilmiş ve terfi etmesine neden olmuştur. Fakat İsmail Kemal Bey’in başta keyfi uygulamaları olmak üzere hakkında yapılan şikayetler bir türlü bitmek bilmeyecek, soruşturmalar görevinin sonuna kadar sürecektir. Dolayısıyla araştırmada; İsmail Kemal Bey ile ilgili yapılan siyasi çalışmalardan farklı olarak yerel üst yönetici kimliğiyle Bolu sancağındaki faaliyetleri incelenmiştir.

Keywords
Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Bolu Sancağı, Mutasarrıf, Faaliyetler, Soruşturmalar.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri