• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 125
  Today Total : 1
  Grand Total : 450425

Summary


Seyahatname ve Tarihî Coğrafya Eserlerinde Ermenek Kazası (19-20. Yüzyıllar)
Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden itibaren gezginlerin ilgisini çekmiştir. Bununla birlikte gezginlerin seyahatleriyle oluşturdukları eserler günümüzde mahallî tarih araştırmalarında başvuru kaynakları arasındandır. Seyahatname ve tarihî coğrafya eserleri, Osmanlı coğrafyasındaki şehir ve halkının coğrafi, iktisadi, sosyal ve kültürel durumu hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için temel başvuru kaynağı durumundadır. Bu bağlamda çalışmanın konusunu oluşturan Ermenek kazası, Anadolu’ya gelen birçok gezginin ziyaret ettiği ve sonrasında ortaya koydukları eserlerde ismi zikredilen yerleşim yerlerindendir. Günümüzde birçok medeniyetin izlerini taşımasıyla önemli bir tarihî zenginliğe sahip olduğu düşünüldüğünde bu eserlere müracaat etmek Ermenek tarihine katkı sunacaktır. Bu bakışla çalışma; Ermenek’in genel görünümü, coğrafi özellikleri, tarihî, ekonomik unsurları, sorunları ve çözüm önerileri ile sosyal yapısı/özellikleri/karakteri üzerine değerlendirmeleri ve idari durumunu ortaya koymaktadır.

Keywords
Ermenek, Gezgin, Seyahatname, Dağlık Kilikia, Germanikopolis.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri