• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 95
  Today Total : 1
  Grand Total : 464513

Summary


Arşiv Belgeleri İle Seyfettin Özege Kütüphanesinin Oluşturulma Süreci
Bir kitap koleksiyoneri ve kitapsever olarak bilinen Seyfettin Özege, 1961 yılında Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Niyazi Akı ile İstanbul’da görüşmesinden sonra yıllarca biriktirdiği binlerce yayını Atatürk Üniversitesi’ne bağışlama kararı almıştır. Bu çalışmanın amacı, Özege’nin kütüphanesini Atatürk Üniversitesi’ne bağışlama kararı almasından sonra, Atatürk Üniversitesi’nin Özege ile yazışmalarıyla bağış sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve sonrasında Üniversite’de kütüphaneye yönelik ne tür çalışmalar yapıldığını irdelemektir. Belgelerin kapsamını çoğunlukla, Özege’nin bağış kararı ile birlikte öne sürdüğü koşulların yerine getirilmesine dair yapılan çalışmalara yönelik uygulamalar oluşturmaktadır. Birincil/orijinal bilgi kaynakları olan bu belgeler aracılığıyla Seyfettin Özege Kütüphanesi’nin nasıl kurulduğu, hangi süreçlerden geçtiği, kataloğunun nasıl hazırlandığı ve katalog ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda bilgi sunulacaktır. Çalışmada kullanılan verilerin değerlendirilmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilere kaynaklık eden belgelerin elde edilmesinde Atatürk Üniversitesi arşivinden yararlanılmıştır. Atatürk Üniversitesi’nin Özege’ye gönderdiği yazışmalar kronolojik olarak sıralanmış ve çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda uygun olanları değerlendirilmiştir. Çalışmanın kapsamında Özege’nin bu süreçte üniversiteye gönderdiği mektuplar yer almamaktadır. Ulaşılan bulgular doğrultusunda bağışlanan kütüphaneye yönelik Atatürk Üniversitesi’nin ve kütüphanesinin bu süreçte koşullar doğrultusunda nasıl bir yol izlediği, kataloğun nasıl hazırlandığı ve koleksiyonun hizmete sunulabilmesi için neler yapıldığı ortaya konulmuştur.

Keywords
Seyfettin Özege koleksiyonu, Atatürk Üniversitesi, koleksiyon bağış süreci

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri