• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 70
  Today Total : 1
  Grand Total : 506371

Summary


XIX. Yüzyıl Şairi Muhît ve Şiirleri
Klasik Türk edebiyatının son dönemi, şair, şiir, poetik tavırlar ve şiir çevreleri açısından oldukça renkli ve zengin bir niteliğe sahiptir. Bu dönemde yaşanan sosyal değişim ve dönüşümler, bir yandan şiirin konularını genişletmiş bir yandan da yeni ve farklı edebi türlerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bütün bunlar, beraberinde yeni bir edebi zevki ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın konusu olan Muhît Dîvânçesi gelenek, yenilik ve yeni söylem arayışları çerçevesinde dikkat çekici biz özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Dîvânçe’de şairin içinde bulunduğu, dönemin aydınlarının bir araya geldiği, Hoca Neşet muhiti ve saray bürokrasinin kültürel ilişkileri ve edebi anlayışlarının izlerini görmek de mümkündür. Dîvânçe’nin müellifi olan Muhît hakkında tezkirelerde, edebiyat tarihlerinde ve diğer kaynak eserlerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bilinen tek nüshası Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3284/1 arşiv numarasına kayıtlı olan Dîvânçe’de toplam 100 şiir bulunmaktadır. Çalışmada öncelikle, Muhît Dîvânçesi’nde yer alan şiirler, şekil ve muhteva açısından incelenmiş, şiirler üzerinden dönemin kültür hayatı ve edebiyatı üzerine değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Son olarak Muhît Dîvânçesi’nin çeviriyazılı metnine yer verilmiştir.

Keywords
XIX. yüzyıl Türk edebiyatı, Muhît Dîvânçesi, Hoca Neşet.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri