• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 67
  Today Total : 1
  Grand Total : 506371

Summary


Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yeterliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik
Bu çalışmanın amacı Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterliklerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir yeterlik ölçeği geliştirmektir. Bu kapsamda ilgili alan yazın taraması yapılıp 84 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan taslak ölçek, 4 ölçme değerlendirme uzmanı ve 2 dil uzmanının görüşlerine sunulmuş, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 48 maddelik taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Taslak ölçek formu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Erzurum, Artvin, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Kars, Elazığ, Kütahya, Sivas, Trabzon, Samsun, Balıkesir, Van, Hatay, İstanbul, Afyon, Yalova, Kahramanmaraş, Gaziantep orta öğretim kurumlarında görev yapan 231 Türk dili ve edebiyatı öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek; 22 maddeden oluşan, %62.09 toplam varyansa sahip ve 3 faktör altında toplanan bir yapı göstermiştir. Faktör yük değerlerinin ise .337 ile .945 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin model uyumunun da iyi düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır ( X2/sd=2.1, RMSEA=.071, RMR= .034, SRMR= .054, NFI=.96, NNFI= .98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.96, GFI=.85). Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ölçme Değerlendirme Yeterlik Ölçeği”nin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yeterliklerini ölçmede güvenirliği ve geçerliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords
Türk dili ve edebiyatı eğitimi, ölçme ve değerlendirme, yeterlik ölçeği

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri