• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 73
  Today Total : 1
  Grand Total : 506376

Summary


Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmanın amacı 2009-2019 yılları arasında, son on yılda Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların eğilimlerini, konu alanlarını, yöntemlerini, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını, veri analiz yöntemlerini ve örneklem özelliklerini incelemektir. İlgili alanyazın incelendiğinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesine dönük herhangi bir araştırmaya rastlanmıştır. Bu durumdan hareketle bu çalışmanın gelecekte yapılacak lisansüstü çalışmalara yol göstereceği ve kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Araştırmanın verilerini YÖK veri tabanında erişime açılmış 83 yüksek lisans tezi ve 19 doktora tezi oluşturmaktadır. Betimsel tarama modeli ile yürütülen bu çalışmada, doküman analizi ve içerik analizi yapılarak lisansüstü tezler incelenmiş, Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanındaki araştırma eğilimleri betimlenmiştir. Yapılan lisansüstü çalışmaların çoğunlukla doküman incelemesi ve betimsel tarama ile yürütüldüğü, küçük örneklem grupları ile çalışıldığı, verilerin toplanmasında dokümanların, anket ve ölçeklerin sırasıyla daha çok kullanıldığı, verilerin analizinde ise basit istatistiki testlerden faydalanıldığı görülmüştür. Tezlerin Türk dili ve edebiyatı eğitimi konu alanları ise edebî eserlerin edebiyat eğitimi ve öğretimi açısından incelenmesi, öğretim programlarının değerlendirilmesi, ders kitapları ve değerler eğitimi gibi konuların fazlaca ele alındığı yönünde olmuştur. Türk dili ve edebiyatı eğitimine dair diğer alt araştırma alanlarının ise ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Türk dili ve edebiyatı eğitimi, lisansüstü araştırma eğitimleri.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri