• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 42
  Today Total : 1
  Grand Total : 452335

Summary


Celil Memmedguluzâde’nin Hayatı ve Mücadelesi
Azerbaycan edebiyatında Mirza Feteli Ahundov ile esası konulan klasik maarifçi realizmden sonra 20. yüzyıl başlarında tenkidi realist mektep meydana gelmiştir. Bu dönem edebiyatta sosyal-siyasi meseleler önemli bir yer edinmiş, konu itibariyle geniş alanı kapsayan realist edebi mektep, tür ve şekil olarak da dallanmıştır. Bu açıdan baktığımızda Azerbaycan edebi hayatının öncülerinden biri olan Celil Memmedguluzâde’nin eserlerinde realizm edebi mektebinin bütün konu ve türlerini görebiliriz. Azerbaycan edebi fikir tarihinde tenkidi realist mektebin kurucularından olan Celil Memmedguluzâde, ünlü “Molla Nesreddin” dergisinin editörüdür. Muasırlarının Mirza Celil diye hitap ettikleri Celil Memmedguluzâde’nin dünyaya bakış açısının ve ilerideki edebi tarzının oluşmasında yaşadığı muhitin, ailesinin ve çocukluğundan beri içinde bulunduğu ortamın etkisi önemli ipuçları vererek yazarı daha iyi anlama ve eserlerini detaylıca araştırabilme imkânı sağlamaktadır. Bu çalışmada; Celil Memmedguluzâde’nin kesin doğum tarihi ile ilgili tartışmalar, çocukluk muhiti hakkında etkileyici detaylar, evlilikleri, faaliyetleri, dış görüntüsü, karakteristik özellikleri, genel olarak net yorum yapmaktan kaçınılan dini görüşleri, hayatı boyunca farklı ülke rejimleri dâhilinde verdiği mücadeleler önemli ayrıntılarıyla birlikte ele alınarak, yazarın edebi portresi çizilmiştir.

Keywords
Celil Memmedguluzâde, Mirza Celil, Molla Nesreddin, Mücadele, Din.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri