• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 71
  Today Total : 1
  Grand Total : 506371

Summary


Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak
Dîvân şiiri, oldukça uzun, köklü ve kendine has bir sanat anlayışına sahiptir. Genellikle sosyal hayattan uzak olması ve yalnızca saray çevresinde gelişmiş bir edebiyat olması yönüyle birçok kez haksız eleştirilere maruz kalan dîvân şiiri, bu eleştirilerin aksine birçok edebî türün içerisinde, sosyal hayatı ve Osmanlı toplumunun günlük yaşantısını yansıtmıştır. Çoğu dîvân şairi çevrelerinde meydana gelen olayları, farklı hayâl unsurları ve imajlarla tasavvur etmişler, bu tasavvurları şiirlerinde başarılı bir biçimde kullanmışlardır. Bu şairlerden biri de XVI. yüzyıl Balkan coğrafyasının önemli isimlerinden olan Ziyâî Efendi’dir. Mostarlı Ziyâî Efendi çevresinde var olan sosyal hayata ve günlük yaşama kayıtsız kalmamış, o devir Osmanlı toplumunun birçok gelenek ve âdetini, inancını, yaşayışını, oyunlarını şiirlerinde çeşitli hayâl ve imajlarla birlikte yansıtmıştır. Bu çalışma, Ziyâî Efendi’nin şiirlerini sosyal hayat ve günlük yaşam bağlamında ele almış, XVI. yüzyıl Osmanlı toplumunun sosyal hayatının şiirlerde nasıl yansıtıldığını göstermeye çalışmıştır.

Keywords
Dîvân şiiri, sosyal hayat, Mostarlı Ziyâî Efendi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri