• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 66
  Today Total : 1
  Grand Total : 406711

Summary


Bir Halk Hikâyesi Parodisi, Bağlamından Kopan Bir Kahraman: Asrî Kerem
Parodi, önceki bir metnin komik bir şekle dönüştürülmesi işidir. Burada önemli olan önceki metni ortaya koyan sanatçının üslubunun değil, metinde işlenen konunun gülünç bir hâle dönüştürülmesidir. Ancak yeni metni hazırlayan kişinin niyeti, ortaya konan metnin parodi olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü parodide önemli olan önceki metnin mizah yapma gayesiyle yeniden yorumlanmasıdır. Diğer taraftan okurun da parodisi yapılan metni algılaması gerekir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında birçok parodi örneğine rastlamak mümkündür. Bunların arasında geleneksel anlatılarla ilişkilendirilebilecek genel ve özel parodi türünde numuneler vardır. Orhan Seyfi Orhon’un kaleme aldığı “Asrî Kerem” başlıklı eser, ünlü halk hikâyesi “Kerem ile Aslı”nın bir parodisidir. Devletin halk anlatılarına müdahalesini eleştirmek amacıyla ortaya konan eserde Kerem’in modern dünyayla sınavı gözler önüne serilmiştir. Eleştirinin çıkış noktası, “Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü” tarafından 11.05.1937 tarihinde yayınlanan tamimdir. Tamimde Cumhuriyet’in temel değerlerini halkın özümsemesi ve bu değerlerin yeni nesle sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla halk kitaplarının önemine dikkat çekilmiş, toplumun ilgi gösterdiği halk anlatılarının millî unsurlar ve Cumhuriyet’in temel değerleriyle donatılarak yeniden kaleme alınmasının gerekliliği belirtilmiş ve bu hususta ilgili kişi ve kurumlar göreve davet edilmiştir. Devam eden süreçte ideolojik eğilimleri olan birçok yazar ve yayınevi bu davete icabet emiştir. Böylelikle birçok halk anlatısı yeniden yazılarak yediden yetmişe her kesimden okurun zevkine sunulmuştur. Bağlamından koparılarak resmî makamların istediği forma dönüştürülen Kerem’in 1930’lu yıllardaki macerası uyumsuzluklarla dolu olduğu için gülünçtür.

Keywords
Parodi, Mizah, Yeniden Yazım, Halk Hikâyesi, Kerem ile Aslı.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri