• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 110
    Today Total : 1
    Grand Total : 290419

Abstract


Saray Hatun at Ottoman–Aqqoyunlu Relations
Fatih Sultan Mehmet assumed the Ottoman throne on 18 February 1451. During the reign of Sultan Mehmet, the Conqueror, the Ottoman-Karaman issue also affected Ottoman - Aqqoyunlu relations, and these relations reached the point of rupture. Many Turkmen Bey who prominent in the regions surrounding the territory of Trabzon began to pose a great danger to the Komnenos State of Trabzon with the warrior forces in their entourage. Some of these Turkmens were the Seljuq umaras, others were the leaders of the Turkmen tribes who gained freedom of movement and sought their own homes. Among these, especially Aqqoyunlu Bey’s prominent. It is not known which Aqqoyunlu brain managed these raids. Comnenus - Aqqoyunlu relations, which showed such amicable development until the time of long Hasan, became tighter during this period. Even Uzun Hasan became the protector of the Comnenus Dynasty. XIII. yüzyıl sonu ile XIV. yüzyılın Selçuklu hâkimiyetinin yıkılıp İlhanlıların hâkim olması ve arkasından da bu devletin zayıflaması üzerine Anadolu’nun siyasi çehresi tamamen değişmeye başladı. Artık Anadolu’da “Tevâif-i Mülûk” devri açıldı . Bu durum Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi, Trabzon topraklarını çevreleyen bölgelerde de sivrilen birçok beyler maiyetlerindeki cengâver kuvvetlerle Trabzon Komnenosları için büyük bir tehlike arz etmekteydiler. Bu Türk beylerinin bazıları Selçuklu ümerası, bazıları ise hareket serbestisine kavuşan ve kendilerine yurt arayan Türkmen boylarının liderleriydi. Bunlar arasında bilhassa Akkoyunlu beyleri sivrildi. Bu akınları hangi Akkoyunlu beyinin idare ettiği bilinmemektedir. Fakat çok geçmeden 1348’de yapılan büyük akın dolayısıyla çağdaş Trabzon tarihçisi Panaretos, açık olarak Karayülük Osman Bey’in dedesi Tur Ali Bey’in adını vermektedir

Keywords
Fatih Sultan Mehmet, Aqqoyunlu, Uzun Hasan, Turkmens, Trebizond.Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri