• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 83
  Today Total : 1
  Grand Total : 506370

Summary


Sehî Bey Divanı’nda Deyimler ve Atasözleri
Bir gelenek şiiri olan Osmanlı şiirinde şairler, mensubu bulundukları topluma dair birçok hususiyetten istifade etmişlerdir. Âdetler, gelenek ve görenekler, kıyafetler, inanışlar, oyunlar, eğlence kültürü vb. şairlerin yararlandıkları unsurlardan bazılarıdır. Bu bağlamda, devrin Türkçesi ile kaleme aldıkları eserlerinde dilin en önemli parçası durumundaki deyimlere ve atasözlerine yer vermemeleri elbette beklenemez. Osmanlı şiiri geleneğine mensup şairlerden biri olup daha ziyade yazdığı tezkiresiyle ön plana çıkan Sehî Bey, aynı zamanda Divan sahibi bir isimdir. Şair, hem zamanının hem de bütün Osmanlı şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Necâtî Bey ile de yakın dosttur. Necâtî Bey, şiirlerinde şehirli Türkçesini, atasözleri ve deyimleri kullanmada son derece mahir bir isim olup temsil ettiği gelenek, kendisinden sonra da muakkipleri tarafından sürdürülmüştür. Sehî Bey ile Necâtî Bey’in yakın dostluğu Sehî Bey’in şiirlerinde de etkili olmuştur. Çalışmada Sehî Bey’in şiir sanatını kurarken atasözleri ve deyimlerden nasıl istifade ettiği, atasözleri ve deyimlere yer vermenin şair için bir üslûp özelliği olup olmadığı üzerinde durulacaktır.

Keywords
Sehi Bey, Osmanlı Şiiri, Atasözleri, Deyimler

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri