• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 140
  Today Total : 1
  Grand Total : 422601

Summary


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği
Bu çalışmada, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleriyle öğretiminin, Türk edebiyatı dersindeki başarı ve tutum üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Millî edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretimi amacıyla geliştirilen etkileşimli çoklu ortam materyali ve uygulamalar akıllı tahta, bilgisayar ve tablet bilgisayarda çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmış ve dersler tasarlanan öğretim yazılımı ile işlenerek öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, araştırma süreci karma yöntem araştırma desenlerinden biri olan yakınsayan paralel desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verilerini, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleri ile öğretiminin yapıldığı okullarda, çalışmanın başlangıcında (ön test ) ve bitiminde (son test) uygulanan ölçme araçlarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma sürecinde nicel veri toplamak amacıyla “Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini ise uygulamanın yapıldığı okullardaki deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen teknoloji destekli eğitime ilişkin olarak yapılan görüşmelerden ve değerlendirmelerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretiminde kullanılacak etkileşimli çoklu ortam materyali hazırlanarak bu materyalin üst seviyede başarıya sahip (A okulu), orta seviyede başarıya sahip (B okulu) ve alt seviyede başarıya sahip (C okulu) üç düzey okulda deney (toplam 71 öğrenci) ve kontrol (toplam 58 öğrenci) grupları vasıtasıyla yapılmıştır. Deney gruplarında yapılan üç aylık uygulamanın neticesinde elde edilen nicel veriler SPSS 22 paket programı vasıtasıyla frekans, yüzde, t-testi, Varyans analizi (ANOVA) ve Kovaryans analizi (ANCOVA) yapılarak değerlendirilmiş, nitel veriler ise içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır.

Keywords
Türk dili ve edebiyatı öğretimi, etkileşimli çoklu ortam, materyal geliştirme

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri