• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 111
    Today Total : 1
    Grand Total : 280921

Summary


Tacikistan'da İç Savaş
Rusya İmparatorluğu’nun 1917 yılında tarihten silinmesi bu devletin sınırları içerisinde kalan halkların kaderini çokta değişmedi. 1917 yılında hakimiyeti ele alan Bolşevikler Rusya İmparatorluğu’nun işgal politikasını devam ettirerek zamanında İmparatorluğun sınırları içerisinde olan halkların hepsini yeni ‘’imparatorluk’’ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında birleştirdi. Makalemize konu olan Tacikistan da SSCB’ye dahil olan on beş cumhuriyetten biriydi. 70 yıldan fazla Komünist Partinin totaliter rejimi altında ezilen Tacikler 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuş oldu. Ama bu bağımsızlık aynı zamanda Tacikistan’a İç savaşı da getirmiş oldu. Cumhuriyet yönetimindeki bölgecilik, ekonomik sorunlar, ahali arasındaki işsizlik, Tacikistan’daki İslami güçlere dış destek (özellikle İran ve Afganistan), Rusya’nın bu bölgeyi tekrardan kendi etken bölgesine alma çabası Tacikistan’daki İç savaşın esas sebeplerindendi. Makalede bu sebepler çalışılmış, savaşa neden olan iç ve dış güçler özel olarak araştırılmıştır.

Keywords
SSCB, Bölgecilik, İslami Güçler, İç savaş.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri