• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 71
    Today Total : 1
    Grand Total : 280920

Summary


Moğol Dönemi Fars Şiirinde (Edebiyatında ) Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler
Cengiz Han’ın Horasan ve İran coğrafyasına yönelişi ile Moğol hâkimiyet döneminin bu bölgede başladığını söyleyebiliriz. Şüphesiz ki Moğolların Ön Asya coğrafyasına gelişi, sadece askeri sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Moğol hâkimiyeti 1231-1339 yılları arasında özellikle İran coğrafyasına derin izler bırakmıştır. Bu izleri kültürel açıdan dönemin edebiyatında takip etmek de mümkündür. Bu işgal döneminin iktisadi, sosyal ve kültürel etkileri de olmuştur. Özellikle Moğol hâkimiyetinin kültürel alandaki yansımalarını dönemin Fars şiirine etkileri ile görebilmekteyiz. Çalışmamızın amacı idarî ve askerî alanda kullanılan Moğolca-Türkçe terimlerin dönemin edebiyatına ne kadar tesir ettiğini daha açık bir şekilde değerlendirebilmektir. Bu doğrultuda Sadî-yi Şîrâzî, Hâfız-ı Şîrâzî, Kirmânî ve Pûr Behâ gibi dönemin ünlü müeddiblerinin eserlerinden örnekler ile bu terimleri ele almaya çalışacağız.

Keywords
İdarî ve askerî terimler, Kaan, Ahtacı, Baverci, Tutgavul, Suyurgal.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri