• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 97
    Today Total : 287
    Grand Total : 201763

Summary


Hâkânî’nin Medâyin Harâbeleri Kasidesi Şerhi ve Türkçe Tercümesi
İran Edebiyatının en özgün şahsiyetlerinden olan Hâkânî-i Şirvânî Enverî-i Ebîverdî ile birlikte devrinin en önemli kaside şairidir. Hâkânî’nin Medâ’in Sarayı’nın harap manzarası karşısındaki duygulanımlarını yansıtan “Eyvân-i Medâ’in” (Medâ’in Sarayı) kasidesi, aynı zamanda eski Fars tarihine yakılmış bir ağıttır. Eski İran tarihinden verilen örnekler ve bunlara dayalı felsefi çıkarımlarla ilerleyen kaside, geçmişin ihtişamı ve şimdinin yoksulluğu tezadı üzerine şairin düşünümlerinden oluşmaktadır. Zamanın yıkıcı etkisini somut bir örnek üzerinden tasvir eden şair, kasidenin matlaında Medâ’in Sarayı’nın harabelerini mevzu edinmesinin sebebini açıklar: İbret almak. Amacımız aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiş olan “Eyvân-i Medâ’in” kasidesini Türk araştırmacılarına yeniden hatırlatmaktır. Bu çalışmada önce şairin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler verilmiş, sonra Eyvân-i Medâ’in adlı kaside şerh edilmiştir. Çalışmanın sonunda ise kasidenin orijinal metnine kafiye ve vezin yönünden sadık kalınarak yapılan yeni bir Türkçe manzum tercümesi yer almaktadır.

Keywords
Anahtar Sözcükler: Hâkânî-i Şirvânî, Eyvân-i Medâ’in, kaside, şerh, tercüme.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri