• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 70
    Today Total : 287
    Grand Total : 201763

Summary


Osmanlı Belgeleri Işığında Tökeli İmre’nin Osmanlı Himayesindeki Mücadelesi Ve Osmanlı Devletinden Sağlanan Parasal Yardımlar
Osmanlı fethinin ardından geçen iki yüz yılın sonuna doğru gelindiğinde Macar toprakları üzerindeki Osmanlı-Avusturya anlaşmazlıklarda yeni bir döneme girilmiştir. Avusturya’nın kontrolündeki Macar topraklarında yaşayan Protestan Macarlar mezhep baskısı nedeniyle 1667’de isyan etmiştir. İsyan eden liderlerden birisi de Tökeli İmre’nin babası İstivan Tököly’di. Tökeli İmre, babasının ölmesi üzerine on üç yaşında iken Erdel’e sığınmıştır. Yirmili yaşlarda asi Macarların lideri olarak ortaya çıkmıştır. Macar prensi, siyasi geleceğinin anahtarı olarak Osmanlı devletinden alacağı yardıma bel bağlamıştı. Aradığı desteği 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dan almıştır. Merzifonlu’nun amacı ise Tökeli İmre’ye verdiği destekle Orta Macar topraklarını kendisine tabi kılmaktı. Bu nedenle Avusturya’nın başkenti Viyana’yı 1683’te kuşatmıştır. Fakat beklenmedik bir şekilde kuşatma bozgunla sonuçlandı. Tökeli İmre, kendisini teminat altına almak amacıyla on altı yıl müddetince Osmanlı ordusuyla birlikte Avusturya’ya karşı savaşmıştır. Ancak Orta Macar topraklarında ve Erdel’deki bütün mal varlıklarını kaybetmesi nedeniyle maddi güçten yoksun kaldı. Bu nedenle verdiği mücadelesinde daima Osmanlı desteğine ihtiyaç duydu. Osmanlı devleti ise düzenlenecek her seferin öncesinde Tökeli İmre’nin ihtiyaçlarını karşıladı. Bu makalede Tökeli İmre’nin Osmanlı ordusundaki faaliyetleri, kendisine verilen maddi destekleri içeren belgeler ışığında çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Tökeli İmre, Osmanlı Himayesi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri